Tor Oskar Rydheim som er viseadministrerende direktør i Consto Anlegg AS (t.v.) og prosjektleder Jan Helge Egeland fra Statens vegvesen gratulerer hverandre med inngått kontrakt.
Tor Oskar Rydheim som er viseadministrerende direktør i Consto Anlegg AS (t.v.) og prosjektleder Jan Helge Egeland fra Statens vegvesen gratulerer hverandre med inngått kontrakt. (Foto: Odd Johansen, Statens vegvesen)

Consto Anlegg med tunnelkontrakt

Statens vegvesen har skrevet kontrakt med Consto Anlegg AS for rehabilitering av riksvei 354 Høgenhei-tunnelen i Bamble i Telemark.

Kontrakten er på 46,8 millioner kroner og ble underskrevet tirsdag 30. august av viseadminstrerende direktør i Consto Anlegg AS, Tor Oskar Rydheim, og Jan Helge Egeland som er Statens vegvesens prosjektleder for rehabilitering av riksveitunnelene i Region sør.

Arbeidene med Høgenhei-tunnelen starter mot slutten av september, og tunnelen blir stengt i ca. ti uker. Hele byggeperioden for Høgenhei-tunnelen er fram til mars 2017. Fra tunnelen åpner igjen i desember til byggeperioden er ferdig, blir det kvelds- og natt-arbeid.

All teknisk utrustning skal skiftes. Det betyr nytt el-anlegg og flere overvåkningskamera med direkte forbindelse til Vegtrafikksentralen. Alt sikkerhetsutstyret skal også skiftes, noe som gjør tunnelen tryggere å ferdes i.

I tillegg skal kjørebanen senkes noe og alt system for overvann og drenering skal skiftes. Tunnelveggene skal også sikres, og vann- og frost-sikringen skal utbedres. Av den grunn stenges tunnelen i ca. to måneder. Arbeidene vil da pågå store deler av døgnet inne i tunnelen.

Forsiden nå