Da A&T møtte Cat-sjefen, Doug Oberhelman, på pressekonferansen under Conexpo våren 2010, var hovedbudskapet å ta vare på og lytte til kundene. Dernest utdypet han hvilken betydning kjøpet av Bucyrus ville få selskapet, og med sprudlende stolthet markerte han milepælen ved at Cat nå går inn i et nytt segment med lansering av sin nye lastebil.
Da A&T møtte Cat-sjefen, Doug Oberhelman, på pressekonferansen under Conexpo våren 2010, var hovedbudskapet å ta vare på og lytte til kundene. Dernest utdypet han hvilken betydning kjøpet av Bucyrus ville få selskapet, og med sprudlende stolthet markerte han milepælen ved at Cat nå går inn i et nytt segment med lansering av sin nye lastebil.

Ikke en rekord jeg vil feire

Caterpillar omsatte i 2011 for første gang over 60 milliarder US$ og gjorde et kraftig hopp opp med en omsetning som er 41% høyere enn 2010-resultatet (42,488 milliarder US$). På bunnlinjen står det 4,928 milliarder US$ som er en økning på 83%. I sin omfattende kommentar staker en åpenhjertet Cat-sjef ut kursen videre, og vi gjengir deler av hans interessante tankegods.

Doug Oberhelman betegner 2011 som et grunnleggende år og en milepell på veien mot selskapets Visjon 2020. Gjennom nedgangsperioden 2008-2010 fortsatte Caterpillar å investere ut fra et ønske om å være klar for å møte økt etterspørsel når økonomien snudde.

- Vi har kjøpt bedrifter, investert, ekspandert, utviklet og vokst, men dette er bare å betrakte som en startposisjon, ikke en endestasjon. Alt betyr at Caterpillar nå har masse arbeid å gjøre, sier Cat-sjefen og føyer til: - Heldigvis vet vi hva vi skal gjøre. Vår strategi er å arbeide, og vi skal ha absolutt fokus på våre kunder. Vi er her for å hjelpe dem å oppnå suksess. Så enkelt er det.

Stort sprik mellom kundene

Selv om kundemassen spriker fra enmaskinseieren til gruveselskapet med 100 maskiner i drift 24 timer i døgnet, har de en ting til felles. De venter det beste fra Caterpillar, hevder Oberhelman.

Da strategien for perioden 2011-2015 ble presentert ble det poengtert nødvendigheten av å rette blikket også utenfor Caterpillar.

- Ofte sammenligner vi resultatene med våre egne, ikke med våre konkurrenters fra år til år. Vi sammenligner våre nye maskiner og produkter med eldre modeller, og vi sammenligner resultatene fra divisjon til divisjon. Det er ikke noe galt i dette, for det er en effektiv måte å vise forbedringene på. Men det hjelper oss ikke med å kartlegge hva våre kunder trenger, ei heller vise oss hva verden trenger, sier Oberhelman.

Det viktige spørsmålet

Derfor er det så viktig å stille spørsmålet: - Hva trenger verden?

I 2020 vil verdens befolkning ha økt til 7,6 milliarder. De vil trenge mat, vann, energi, boliger, veier, skoler - ja alt hva de trenger i dag samt en del nye ting vi ennå ikke har oppdaget. Alt dette betyr at infrastruktur, anleggsarbeider, gruvedrift og energiforsyningssystemer er vekstindustrier. Etterspørselen for våre produkter er stor, og sett i makroøkonomiske trender betyr det global vekst for våre industrigrener de neste 25-30 årene.

Oberhelman betegnet 2011 som markering av Caterpillars startpunkt for å kunne kapitalisere kommende vekst. Han ga en rask gjennomgang av viktige beslutninger og aktiviteter:

- Det er etablert nye distribusjonssentre for å kunne møte etterspørselen.
- Kjøpene av Bucyrus og MWM er fullført, og de vil resultere i sterk vekst i gruvemaskiner og energisystemer.
- 50 nye maskiner med Tier 4 motorer er lansert, produkter som har de reneste dieselmotorene som noen gang er produsert.
- Det er bygd en rekke nye fabrikker rundt i verden, og gamle fabrikker er rustet opp for å øke produksjonen.

- Vi har gjort store fremskritt, men dette til tross er vi for enkelte produktområder svært nær punktet for uakseptable leveransetider. Derfor må vi legge lista enda høyere i år, hevder Oberhelman.

Fire hovedpunkter

Fire hovedpunkter står øverst på Oberhelmans liste for 2012:

Kontinuerlig kvalitetsforbedring, investering i produktutvikling, integrering av de nye bedriftene i Cat-systemet og øke produksjonskapasiteten. I 2011 investerte Caterpillar 2,6 milliarder US$, i 2012 skal investeringsbudsjettet økes til 4 milliarder US$. Investeringen blir større enn noensinne.

Cat-sjefen minner om at selskapet i 2010 foretok en ærlig vurdering av seg selv med hovedspørsmålene: Hva gjør vi bra, hva må vi arbeide mer med?

Dette er ikke en engangsoperasjon, men noe man trenger å gjøre hele tiden. Selv om Caterpillar kom bedre gjennom finanskrisen og oppnådde vekst raskere enn ventet, betyr det ikke at alt er bra. Oberhelman mener det ennå kan ryddes mye i selskapet og at kostnadene kan reduseres.

Kulturell revolusjon?

- Vi vet hva vi trenger å gjøre, og at det er nødvendig med et nærmere og bedre samarbeid med våre leverandører. Dette lyder enkelt, men krever en endring i vår kultur. Caterpillar har tidligere vært kjent for å være arrogant. Våre kunder har sagt det, våre forhandlere har sagt det, og våre underleverandører har trolig følt det sterkere enn noen andre. Dette må vi endre, poengterer Oberhelman.

- Våre leverandører er de beste i næringen, og vi skal levere produkter bygd på deres ekspertise. Det betyr at vi må kommunisere enda bedre og sørge for å få den kvalitet og kapasitet vi trenger fra våre leverandører. Arbeidet med dette vil bli prioritert i 2012, og selv vil jeg trappe opp besøkene hos underleverandørene. Det samme utfordrer jeg resten av Cat-teamet å gjøre, og det gjelder også besøk hos forhandlerne, sier Cat-sjefen.

Et annet budskap har han til politikerne. De trenger også å revidere sin politikk for å sikre veksten etter at verden igjen er i ferd med å komme seg etter to harde år i nedgang. Asia går godt, Sør-Amerika går bra, Nord-Amerika har fortsatt et stykke å gå, mens Europa sliter.

Fem ting han føler for

- Vi ser alle på hva som skjer rundt i verden, men hos Caterpillar liker vi å gjøre mer. Siden vi arbeider over hele verden føler vi et ansvar for å bli involvert. Derfor støtter vi mange steder politikere som er for vekst og utvikling, sier Oberhelman og lister opp de fem tingene Cat-ledelsen føler spesielt mye for:

1. Friere handel, for fri handel har vist seg å være en velprøvd vinner for begge parter som involveres.

2. Bedre infrastruktur. Muligheten for et land å delta i den globale økonomien er betinget av at man får varer og produkter ut og forsyninger inn. Det krever en robust og moderne infrastruktur.

3. Mer energi trengs i en verden med befolkningsvekst og kraftig økende middelklasse. Dette krever avansert teknologi, men også at man investerer i kjente ressurser som kull og naturgass, for vi trenger begge deler. 

4. Lavere skattenivå for næringslivet, med adresse til USA som har et av de høyeste skattenivåene for næringslivet. Land med lavere nivå tiltrekker seg i dag investeringene og har en fordel.

5. Forbedret utdanningssystem. I dagens utvikling krever økt antall jobber high-tech, og næringslivet trenger forskere, ingeniører og matematikere, men også flere dyktige personer som kan gå inn i handels- og salgsvirksomhet. Det samme gjelder over hele verden, og vi trenger politikere som innser dette og gjør noe med det gjennom bedre utdanningsmuligheter.

Forsiden nå