En uvirkelig film fra Statens vegvesen

En uvirkelig film fra Statens vegvesen

24. juni 2013 : Fellesprosjektet E6-Dovrebanen sier opp avtalen med konkursrammede Alpine Bau. 4. juli 2013: Veivesenet legger ut Youtube-film der Alpine er en av de tre hovedentreprenørene.

på stedet hvil siden 19. juni

I tillegg opplyses det at prosjektet er i god rute. Dette blir en surrealistisk film for de som vet at Alpines parsell FP1 på Fellesprosjektet har stått . Nå er imidlertid Hæhre Entreprenør og andre leid inn for å gjøre arbeider på parsellen, men ny hoved-entreprenør på FP1 er ikke på plass før juletider. Sånt blir det forsinkelser av.

ikke helt i takt med virkeligheten.

Filmen fra Statens vegvesen og Jernbaneverket er flott og informativ. Men den går

Forsiden nå