SKADEFRITT: Ingen av de som jobber på Rv. 3/Rv. 25-prosjektet fra Løten til Rena har skadet seg slik at de ble borte fra jobben. (Foto: Morten Wangen)
ALUNSKIFER: Å behandle alunskifer er krevende. Skanska løste dette på en svært god måte. (Foto: Morten Wangen)
GIGANTSTØP: Det gikk med over 1000 kubikkmeter betong i støpen av Tønset bru. (Foto: Morten Wangen)
ASFALT: Det skal legges 160.000 tonn asfalt på prosjektet sommeren 2019. (Foto: Morten Wangen)

Ett år uten fraværsskader

Skanska har per juni 2019 jobbet ett år på nye riksvei 3 og riksvei 25 fra Løten til Rena. De har produsert 650.000 arbeidstimer, og har ikke hatt én skade som har ført til fravær.

Det var daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som tok det første spadetaket 5. juni 2018. Prosjektet er Norges største pågående veiprosjekt.

Både entreprenør Skanska, veieier Hedmarksvegen AS og Statens vegvesen har hatt, og har, sterk fokus på HMS. Sikkerheten sitter i ryggmargen på alle de ansatte og både ledelsen og de ansatte ute i anlegget er opptatt av å ivareta hverandres sikkerhet.

Over 1000 mennesker har vært igjennom sikkerhetsopplæring for å få lov til å jobbe på prosjektet.

MINISTER: Daværende samferdselsminister Ketil Solvik Olsen var den første som satte skuffa i bakken på prosjektet i juni 2018. Foto: Skanska

Mye gjort

Selv om det bare er ett år siden anleggsarbeidene startet, har Skanska kommet langt i byggeprosessen. Det er bygd for over en milliard kroner så langt, og arbeidene ligger foran den opprinnelige fremdriftsplanen.

Hvorvidt det betyr at deler av den over 25 kilometer lange veistrekningen kan åpnes før tiden er litt tidlig å si ennå.

VELDIG FORNØYD: Daglig leder Morten Wangen i Hedmarksvegen AS er strålende fornøyd både med produksjonen og at ingen er skadet det første året. Foto: Espen Braata

- Her jobbes det raskt. Jeg blir ikke overrasket om det blir åpning tidligere enn planlagt, sier Taale Stensbye, prosjektleder i Statens vegvesen til Østlendingen.

Asfalterer

To dager før ettårsmarkeringen for oppstarten av anlegget kom de første asfaltutleggerne i arbeid.

Allerede i løpet av sommeren 2019 skal det legges 160.000 tonn med asfalt på de nye veistrekningene. Dette er bære-og bindelag, og målet er å legge det meste av disse i løpet av 2019. Det siste slitelaget skal etter planen legges i 2020.

I løpet av vinteren 2018/2019 ble det flyttet fire millioner kubikkmeter masser, og mesteparten av masseflyttingen er nå ferdig.

Krevende skifer

I deler av traseen var det alunskifer i grunnen som måtte fjernes. I forkant av dette arbeidet la Skanska, med bistand og støtte fra NGI, en plan for hvordan den kompliserte jobben kunne løses best mulig.

Alunskifer er spesialavfall som må behandles deretter. Alle disse massene ble kjørt til Heggvin deponi, mens syredannende masser ble deponert lokalt.

- Både Skanska og NGI løste utfordringen med alunskifer på en forbilledlig måte. Mye av dette er nybrottsarbeid, og erfaringene vil komme fremtidige prosjekter til gode, sier Morten Wangen, som er daglig leder i Hedmarksvegen AS som skal drifte veien når den står ferdig.

Kjempestøp

Også mange av de store betongkonstruksjonene begynner nå å ta form langs prosjektet.

Sist uke (uke 23) ble brudekket til Tønset bru støpt i sørenden av prosjektet. Det var en støp på over 1000 kubikkmeter betong som ble støpt i en og samme operasjon.

Forsiden nå