Får veltet semtrailer i fronten

Får veltet semtrailer i fronten

En helt vanlig dag på veien...til du blir dyttet bakover av en veltet møtende trekkbil med tank.

Et typisk eksempel på uproff kjøring. Heldigvis er det få slike sjåfører på veiene, og heldigvis gikk det bra med alle menneskene som var innblandet.

Det er også verdt å merke seg hvordan alle tenker mest på seg selv: Sjåføren i personbilen er bare opptatt av skadene på bilen sin - ikke om sjåføren i trekkeren lever. Personbilene som kommer etter ulykken kjører forbi uten å sjekke at alle har klart seg...

I Norge er det i hvert fall særdeles straffbart å kjøre forbi et ulykkessted uten å «straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade ( Vegtrafikkloven paragraf 12)».

Forsiden nå