Både Tollpost Globe og Schenker, her representert med henholdsvis markeds- og kommunikasjonssjef Ole A. Hagen (t.v.) og trafikkdirektør Jon Austrheim, har fått beskjed fra CargoNet om kutt i transporten.
Både Tollpost Globe og Schenker, her representert med henholdsvis markeds- og kommunikasjonssjef Ole A. Hagen (t.v.) og trafikkdirektør Jon Austrheim, har fått beskjed fra CargoNet om kutt i transporten.

Gods fra bane til vei

CargoNets nedleggelser og kutt i godsrutene innebærer 2200-2400 flere vogntog på veiene neste år.

 - Vi skulle gjerne sett at de lange strekningene på bane ble beholdt. Det norske veinettet er sprengt nok som det er, sier adm. direktør i NLF Geir A. Mo.

Kutt

CargoNet har varslet Posten, Tollpost Globe og Schenker at godsruten Oslo-Malmö legges ned, og at siste tog fra Oslo går 5. desember. I tillegg har jernbaneselskapet varslet kutt på jernbanestrekningen Oslo-Trondheim.

Utkonkurreres

Informasjonsdirektør i CargoNet, Bjarne Wist, uttaler til Aftenposten at toget ikke klarer konkurrere på pris blant annet fordi utenlandske transportører står for mye av transporten på vei.

Grensepress

- Nedleggelsene fører til mer press på grenseovergangen mellom Norge og Sverige, hvor manglende kontroll allerede er et problem. Flere uredelige transportører slipper unna med alt fra blankslitte dekk til slavekontrakter på sjåførene sine. Dersom lastebilnæringen må ta over godstransport fra jernbanen, blir det enda viktigere med opprustning av veinettet, understreker Geir A. Mo.

 

Forsiden nå