Kran mister tipptruck

Kran mister tipptruck

Noe ryker og en Cat 793 deiser i dekket på et skip i Durban havn i Sør-Afrika.

Bare tilfeldigheter gjorde at ingen ble drept. Arbeidere gikk under tipptrucken flere ganger før noe gikk galt, senest 7 sekunder før den smalt i dekket. Her er det ting å ta tak i for HMS-ansvarlig, hvis de har det på denne havnen...

Forsiden nå