- Penger er ikke viktigste suksesskriteriet i NTP, understreker Marit Arnstad.
- Penger er ikke viktigste suksesskriteriet i NTP, understreker Marit Arnstad.

- Penger er ikke alt

- Penger løser bare halve problemet, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Arnstad understreker betydningen av å fjerne propper i samferdselssystemet.

Anleggs-propp

Hun viser til at anleggsmarkedet kan sies å være en slik propp.

- Med økte bevilgninger til samferdsel, stiger etterspørselen og man risikerer at prisene stiger. På det tidspunktet anleggsmarkedet ikke greier å vokse i takt med økningen i bevilgningene, vil vi ikke få mer vei og jernbane til tross for økte midler. Økte bevilgninger forsvinner i prisstigning. Det blir penger ut vinduet, sier samferdselsministeren og fortsetter:

Nye løft

- I dag sysselsetter ulike vei- og jernbaneanlegg rundt 20.000 mennesker. For å kunne gjennomføre nye løft, må markedet fortsette å utvikle seg. Skal vi utnytte hver eneste samferdselskrone optimalt, må vi ta grep som sikrer dette. Å skaffe mer midler til norsk samferdsel er én ting. En like stor utfordring er det å bruke dem slik at vi får mest mulig vei og bane for pengene.

Forsiden nå