Sjåfør Rune Klakk rygger Statnett Transports nye Actros tungtrekkeren inn på ”M/V Elektron” for å hente transportriggen med den 230 tonn tunge trafoen.
Sjåfør Rune Klakk rygger Statnett Transports nye Actros tungtrekkeren inn på ”M/V Elektron” for å hente transportriggen med den 230 tonn tunge trafoen.

Presisjon med 72 meter og 500 tonn

Husker du saken om transporten på 72 meter og nær 500 tonn i A&T nummer 10, 2005?

Med mer enn 50 års erfaring fra transporter med totalvekter opptil 500 tonn og spesialtilpasset utstyr for vei, bane og sjø, er Statnett Transport A/S sannsynligvis Norges mest erfarne selskap på forflytting av alt som er stort og tungt. Den 10. oktober var det et visst preg av "indian summer", denne fine høstdagen på Kristiansand havn da Statnett Transport skulle forflytte en 230-tonns transformator til Vennesla. 

Statnetts eget ro-ro skip, "M/V Elektron", var ankommet fra Englands vestkyst med en ny trafo som skulle fraktes cirka 20 kilometer nordover langs riksvei 9.

230-tonns trafo losses av "M/V Elektron" og ruller inn på norsk jord for første gang med sjåfør Rune Klakk bak rattet i Statnett Transports nye Actros.
230-tonns trafo losses av "M/V Elektron" og ruller inn på norsk jord for første gang med sjåfør Rune Klakk bak rattet i Statnett Transports nye Actros.

Lang planlegging

Ettermiddagen skulle benyttes til å klargjøre selve transporten. Vi var vitne til et profesjonelt team som tydelig var meget godt drillet på sine oppgaver, og arbeidet ble utført med stor presisjon. Selve transporten skulle ikke starte før klokken 22.

En transport av slike dimensjoner må planlegges nøye, og det stilles store krav til sikkerheten. Ikke bare last og utstyr skal komme uskadet frem, det er også viktig at det ikke påføres skader på bygninger og annet langs veien. Og sist, men ikke minst, gjelder det at sikkerheten for mennesker er i høysetet.

- Normalt starter forberedelsene et år før selve transporten skal gjennomføres, opplyser Hans Nordskog, leder for landtransporten i Statnett Transport A/S.

Alle detaljer må kvalitetssikres. Hele jobben gjennomgås med teamet på forhånd, og det utarbeides en komplett arbeidsbeskrivelse for det konkrete oppdraget. Under­ganger og kurveradier finmåles. Her nytter det ikke å snu og kjøre en annen vei hvis svingen ble for krapp.

Alle godkjenninger og tillatelser må innhentes hos de ulike instanser, og det samarbeides både med politi og veimyndigheter. Forhåndsbefaring av transportstrekningen er en helt nødvendig del av forberedelsene. Fra tid til annen kan det være påkrevd å forsterke bruer og kanskje til og med å jekke opp en bru man skal passere under for å få noen ekstra centimetere. Marginene er ofte små, og hver millimeter kan være avgjørende.

Hver av de to hengerdelene bemannes av to personer og er utstyrt med en egen dieselmotor for drift av hydraulikkanlegget.
Hver av de to hengerdelene bemannes av to personer og er utstyrt med en egen dieselmotor for drift av hydraulikkanlegget.

Vellykket transport

Det er et imponerende syn når et vogntog, eller skal vi heller si et godstog, på 72 meters lengde og en totalvekt på nærmere 500 tonn setter seg i bevegelse. Utført av profesjonelle ser det egentlig helt udramatisk og enkelt ut.  Alle i teamet kjenner sine oppgaver 100%. Kun de aller mest nødvendige meldinger blir formidlet over det interne radiosambandet. I løpet av kort tid er hele ekvipasjen trukket av båten og trygt plassert nede på norsk jord.

Når klokken nærmer seg 22, er det mye av både gule varsellamper og politiets blinkende blå i Kristiansand sentrum når den 230 tonns tunge trafoen starter på sin siste del av reisen fra England. To tjenestebiler fra politiet skal sørge for at den normale trafikken ikke skaper unødvendige problemer, og kanskje like viktig, at den vanlige trafikant ikke blir overrasket av å møte et slikt godstog på veien.

Også en representant fra veimyndighetene er med for å passe på at veier og bruer blir behandlet i henhold til de gitte dispensasjoner.

Som en forvokst kjempeslange snor kolossen seg forbausende raskt og sikkert frem på smale veier og gjen­nom trange kryss oppover bakkene fra Kristian­sand mot Vennesla. For å hjelpe til i bakkene henges det på en ekstra trekkvogn bak som skyver på når behovet for ekstra krefter melder seg. I de to tyngste bakkene underveis kobles det i tillegg på en tredje trekkvogn i front for å bidra til en trygg fremdrift.

Lyden av tre kraftige V8 dieselmotorer som går ned i den dypere delen av skalaen når de utnyttes til det maksimale i de bratteste bakkene, er musikk for noen av oss. Faktisk høres det ut som motorene trives med å gjøre nettopp det de er konstruert for.

Idet klokken nærmer seg to, er trafoen trygt på plass ved Støleheia Kraftstasjon. Nok en tung transport kan loggføres som vellykket for teamet fra Statnett Transport A/S før mannskapet vender tilbake til Kristiansand havn og en god natts søvn, i hvert fall det som er igjen av den, om bord på "M/V Elektron".

Transportene forgår oftest på natten da den øvrige trafikken er til vesentlig mindre hinder for et gigantvogntog på 72 meter og 500 tonn.
Transportene forgår oftest på natten da den øvrige trafikken er til vesentlig mindre hinder for et gigantvogntog på 72 meter og 500 tonn.

Avansert henger

Statnett Transports spesialkonstruerte transportrigg, som består av to spesialhengere og en mellomliggende "vugge", er produsert av det franske firmaet Nicolas. Nyttelasten er 300 tonn og totalvekten er hele 416 tonn. Hver henger har 12 akslinger som kan styres og heves individuelt. Maksimalt akseltrykk er på 15.100 kg. Begge hengerne har en dieselmotor som sørger for trykk til hydraulikkanlegget.

Under transporten betjenes hver henger av to mann. Én har ansvaret for å styre hengeren, mens den andre justerer vuggen ved hjelp av hydraulikken slik at lasten til enhver tid står vannrett. Han har mulighet til å heve og senke hele riggen, ikke bare ved hjelp av de justerbare akslingene, men også med en kraftig hovedsylinder på hver henger.

Normal kjørehøyde er på 1,10 meter med justeringsmuligheter mellom 90 centimeter som laveste punkt og opptil 1,50 meter som det høyeste. Fordelen med dette er at man kan heve og senke vuggen etter behov i forhold til hindringer underveis.

I rundkjøringer kan det ofte være nødvendig å heve riggen for å la den passere over et høyere midtparti, eller i en sving hvor et autovern eller lignende kan skape problemer. Under lave underganger kan de ekstra centimeterne man får ved å kunne senke lasten, være avgjørende for at passeringen overhodet er mulig. Også i bredden er transportriggen justerbar.

På denne transporten var det nødvendig å benytte den maksimale bredden på 4,60 meter. Å kjøre med denne bredden har ofte den konsekvens at mange av trafikkskiltene på transportstrekningen enten må demonteres helt, eller i heldigste fall snus 90 grader.

Ny spesialtrekker

Siden 1975 har det vært en tradisjonsrik og meget spesiell Faun som har vært den viktigste trekkvognen og vi kan vel si, en del av varemerket til Statnett Transport A/S. Tidligere i år var tiden inne til å pensjonere den trofaste sliteren, og i mars fikk selskapet overlevert en ny Mercedes-Benz Actros tungtrekker fra Bertel O. Steen Buskerud A/S.

Dette er en Actros av typen 4460AK 8x8/4 med en OM 502 LA motor som yter 609 hk ved 1800 o/min. Dreiemomentet er 2400 Nm over et turtallsområde fra 1000 o/min til 1800 o/min.

For å ivareta at disse kreftene optimalt kommer dit de hører hjemme, ute på alle åtte drivhjulene, går de gjennom en Mercedes-Benz gearkasse med betegnelsen G240-16/11 og en WSK 400 converter.

Gearkassen har totalt 16 trinn, det vil si 8 gear med splitt på hvert trinn. I tillegg har fordelerkassen en høy- og lavserie, noe som sørger for 32 utvekslinger totalt.

Actrosen har, slik den er spesifisert for Statnett Transport A/S, en egenvekt på vel 20 tonn og en maksimal totalvekt på 44 tonn. Dette er fordelt på 2 x 9-tonns foraksler og 2 x 13-tonns bakaksler. For å få maksimalt ut av bilens trekkraft er den utstyrt med ballastlodd slik at den aktuelle totalvekten til enhver tid er 40 tonn. Tilhengerfestet bak er et Rockinger 56E med en maksimalbelastning på 250 tonn, og koblingen i front kan belastes med det samme.

Nesten standard

Bilen er med unntak av noen få modifiseringer et standard Mercedes-Benz-produkt. Fordelene med det er mange. For den faste sjåføren på bilen, Rune Flakk, er det mest åpenbare at den er like komfortabel og lettkjørt som en moderne lastebil skal være. Kjøreteknisk er det lite som minner om at dette faktisk er en svært avansert tungtrekker.

Et annet viktig moment er selvfølgelig at bilen har så lite som mulig av kompliserte spesialdeler, at det meste kommer fra MBs normale sortiment. Dette sikrer en trygg deletilgang og et forhandlernett som kjenner bilens teknikk.

Spesialtilpasningene er foretatt hos firmaet Titan i Tyskland som har et nært samarbeid med Mercedes-Benz. Mellom 50 og 60 tilsvarende biler blir levert til det europeiske markedet hvert år. Primært har Titans modifiseringer bestått i en forsterkning av rammen, montering av et kjøleanlegg for gearoljen samt oppbygging av det komplette hydraulikkanlegget.

Monteringen av en Hiab 166XS Hi-Pro kran er utført av  Engebakken A/S. I tillegg er det montert en Sepson 30-tonns hydraulisk vinsj med wireporter ut bak, og noe annet spesialtilpasset utstyr som oppvarmet verktøyskap og kasser for ballastvekter på rammen.

Forsiden nå