Ordfører i Tromsø, Jens Johan Hjort, flankert av messegeneral Herbjørn Nilssen(t.h.) og Ruben Jensen fra Nordnorske Entreprenørers Service- Organisasjon.
Ordfører i Tromsø, Jens Johan Hjort, flankert av messegeneral Herbjørn Nilssen(t.h.) og Ruben Jensen fra Nordnorske Entreprenørers Service- Organisasjon.

Redd nord-norske entreprenører blir utkonkurrert

Ordfører i Tromsø Jens Johan Hjort åpnet Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse (NNBA) 2013 klokken 12.05 i dag. Han formante politikerne til å dele opp de store bygge- og anleggsprosjektene i landsdelen, slik at de lokale entreprenørene kan være med å konkurrere om prosjektene.

Ordføreren ga en hyllest til næringslivet og Tromsø by, samt de to samarbeidende organisasjonene, Nordnorske Entreprenørers Service- Organisasjon (NESO) og Maskin-Entreprenørenes Forbund (MEF) Region Nord, som står for den største utstillingen næringen hittil har arrangert i landsdelen.

Tromsø er mulighetenes by med et enormt potensiale. En rekke utfordringer står for tur. Og det eneste ordføreren er redd for, er at prosjektene ville bli så store at landsdelens entreprenører ville bli utkonkurrert i kampen om å få dem. Derfor oppfordret han bygge- og anleggsnæringens bedrifter til å samarbeide om å posisjonere seg i kampen. Samtidig oppfordret han politikerne til å sørge for at prosjektene blir splittet opp i mindre enheter.

Hundrevis av ungdommer var til stede på åpningsdagen av NNBA 2013. De ble gitt grundig informasjon om bransjens muligheter i forkant av åpningen. Etter en omvisningsrunde var ordføreren tilbake ved porten klokken 12.28.

Forsiden nå