Et av restarbeidene etter E6-utbyggingen er å sette i stand sidetaket i Skarsmoen.
Et av restarbeidene etter E6-utbyggingen er å sette i stand sidetaket i Skarsmoen.

Restarbeider etter E6-utbyggingen i Øyer

Løype Anleggsdrift AS fra Gausdal har vunnet konkurransen om å gjøre de resterende arbeidene etter E6 Øyer-Tretten-utbyggingen. De starter denne uken.

Kontrakten som Løype Anleggsdrift AS har skrevet med Statens vegvesen har en verdi på 6,6 mill. kroner. Kontrakten er basert på innleie av maskiner, og mannskap på timebasis.

LES OGSÅ:

- Løype Anleggsdrift skal blant annet sette i stand sidetaket i Skarsmoen. Dette arbeidet omfatter innkjøring av masser, planering, planting av trær og montering av sikringsgjerde rundt sidetaket. Dette er en ganske stor jobb, sier byggeleder Stein Henry Øvstetun i Statens vegvesen.

- En annen forholdsvis stor jobb blir å plastre i Lågen ved Tretten-strykene. Det vil si at det skal legges stor stein i Lågen på utsiden av veifyllingen langs E6 for å sikre at Lågen ikke begynner å grave ut veien.

Løype Anleggsdrift skal også rive gamle Øyer pensjonat og Romfog-huset nord for Tingberg. De skal sette i stand området ved kommunehuset på Tingberg med belegningsstein, kantstein og blomsterbed. Også området rundt den tidligere banken på Tingberg (Trebb-bygget) får en ansiktsløftning. De skal sette i stand veien til skytebanen i Skarsmoen, tilbakeføre flere vanningsanlegg som har ligget brakk under E6-utbyggingen, og de skal planere riggområdene på Holmen og Tingberg. I tillegg til dette skal det utføres endel andre småarbeider.

Restarbeidene skal være ferdig innen 1. oktober i år.

Forsiden nå