Slik ser det ut i gruveområdet i Sydvaranger, men fra mars 2009 vil alt forandres.
Slik ser det ut i gruveområdet i Sydvaranger, men fra mars 2009 vil alt forandres.

Snart braker det løs i Sydvaranger

Husker du saken om Sydvaranger i A&T nummer 8, 2008? Den er skrevet av Hans Fossum, Bjørn Eilert Eriksen og Thomas N. Witsø-Bjølmer.

Varsko her! Om noen måneder blåser de første salvene nytt liv i den sagnomsuste Sydvaranger Gruve i Bjørnevatn utenfor Kirkenes. Anlegg&Transport har sett nærmere på forberedelsene, og én ting er sikkert: Her er det ingen som kaster bort tiden! Pon Equipment AS har fått leveransen av 25 anleggsmaskiner, Atlas Copco Anlegg- og Gruveteknikk AS leverer 10 senkborerigger og Sandvik Tamrock tar seg av knusere og transportbånd.

Det er stille før "stormen" i de 44 kvadratkilometerne som utgjør bruddet i Bjørnevatn. Det vil si, stille sammenlignet med det levenet som tar til 1. mars når 100 tonns trucker begynner å trafikkere grusveiene på Sydvaranger.

Store Cat-dumpere rykker inn når malmeventyret i Sydvaranger Gruve tas opp igjen.
Store Cat-dumpere rykker inn når malmeventyret i Sydvaranger Gruve tas opp igjen.

30 års drift

Men tro ikke at området ligger brakk i mellomtiden. På rekordtid er maskiner leaset inn, anlegg rustet opp og terreng ryddet og klargjort for store uttak av malm.

- Vi er kommet langt, men det gjenstår fortsatt mye arbeid, slår driftsdirektør Per Helge Høgaas i Sydvaranger Gruve AS fast.

Det er forlengst konstatert at det er malm nok i gruven til 20 års drift. De fleste er imidlertid enige om at anslaget er lavt, og at i hvert fall 30 års uttak er innenfor rekkevidde. Kartleggingen fortsetter med prøveboringer og helikopter utstyrt med elektromagnetisk måleverktøy.

Driften i Sydvaranger betyr en renessanse for senkboring, og Atlas Copco fikk leveransen.
Driften i Sydvaranger betyr en renessanse for senkboring, og Atlas Copco fikk leveransen.

Gjenåpning våren 2009

Gjenåpning skjer våren 2009, drøyt 12 år etter at staten satte kroken på døra for et industrieventyr som da hadde vart i 90 år. Som A&T skrev i januar er det shippingmannen Felix H. Tschudi som er drivkraften gjennom sitt selskap, Tschudi Mining Company, som eier 51,5% av Sydvaranger Gruve AS/Northern Iron Ltd. Tschudi har i flere år drevet forretningsvirksomhet i Finnmark gjennom Tschudi Shipping Company.

Markedet for jernmalm/ stål vil holde seg sterkt i årene fremover etter at prisen på jernmalm har steget kraftig. Etter A&Ts undersøkelser har verdien på råstoffet steget med 300-400 prosent fra gruven ble lagt ned og frem til i dag.

Og nå går det unna på Sydvaranger:

- Vi begynner uttaket i mars. Innen utgangen av 2009 skal ca. tre millioner tonn råmalm være hentet ut av Bjørnevatn. Etter det skal årsproduksjonen ligge på syv millioner tonn, sier gruveplanlegger Einar Berg.

Driftsdirektør Per Helge Høgaas (t.h) på befaring med med entreprenøren som skal klargjøre for driften i Bjørnevatn, Oscar Sundquist AS. Fra v. daglig leder Svein Sundquist, gammelsjef Werner Sundquist og prosjektleder Emil Dæhlin.
Driftsdirektør Per Helge Høgaas (t.h) på befaring med med entreprenøren som skal klargjøre for driften i Bjørnevatn, Oscar Sundquist AS. Fra v. daglig leder Svein Sundquist, gammelsjef Werner Sundquist og prosjektleder Emil Dæhlin.

Begynner med det beste

Før malmen skipes ut fra Kirkenes, blir den konsentrert til litt under det halve.

- Årsproduksjonen på syv millioner tonn råmalm, gir ca. tre millioner tonn konsentrat, forteller Berg.

Forholdene varierer naturligvis, men cirka-formelen er som følger: 2,3 tonn råmalm = 1,0 tonn konsentrat.

Samtidig kommer man ikke til råmalmen uten å bryte gråberg. Og med hvert tonn råmalm kommer inntil tre tonn gråberg.

- Det betyr at vi må ta ut ca. 28 millioner tonn i året (21 mill. tonn gråberg/syv mill. tonn råmalm), forteller Berg.

Her skal malmuttaket skje neste år etter at entreprenør Sundquist har ryddet området.
Her skal malmuttaket skje neste år etter at entreprenør Sundquist har ryddet området.

Gråberget blir foreløpig lagt på tippen, men se ikke bort i fra at forretningsmannen Tschudi ser butikk i dette materialet om ikke så lenge.

- Men nå konsentrerer vi oss om malmen, sier Berg.

For å oppnå en "flying start" begynner Berg og kompani uttaket i et område der malmkonsen­-trasjoen er meget høy. Dermed minimerer de gråberget i starten.

- Vi skal få mest mulig malm i opplag innen 1. juli 2009. Da settes malmtoget mellom Bjørnevatn og Kirkenes i drift, forteller Berg.

Malmtoget skal drives av en ekstern operatør, og vil bestå av 20 vogner som hver kan lastes med 60 tonn. Det innebærer transport av 1200 tonn på hver tur til Kirkenes.

Separering og sortering

Nede i byen går malmen i finknuseren, før den sorteres på nytt. Separeringsprosessen skal foregå i det eksisterende separasjonsverket hvor det produseres konsentrat med 67,5 prosent jerninnhold. Konsentratet vil bli eksportert via Sydvaranger AS' lasteanlegg til stålverk og andre kunder i Europa og resten av verden. Avgangen fra separasjonsverket vil som tidligere bli deponert i dypvannsdeponi i Bøkfjorden.

Løypa blir den samme som "før i tiden", og lokale entreprenører er nå inne i tunnelene og går over transportbånd og motorer.

Noe gammelt, noe nytt

Den gamle finknuseren i Kirkenes ble solgt da Sydvaranger fikk kroken på døra sist. Sandvik Tamrock er leverandør av nye knusere (egen sak).

Sandvik har også fått oppdraget med å ruste opp den gamle grovknuseren oppe i selve gruven i Bjørnevatn. Den består av to Gyratory knuseverk som ble installert så langt tilbake som på 50-tallet!

I grovknuseren blir berget kvernet opp i stykker på fem tommer før ferden går via underjordiske transportbånd opp til sorteringsverket som også er en gammel traver i gruven: Dette er fra 1974, og skal nå vekkes til live av folkene fra Sandvik.

Gjør jobben selv

Nylig ble det klart at Sydvaranger Gruve skal forestå driften av gruven selv. Rekrutteringen er i full gang, for nærmere 300 personer trengs i døgnkontinuerlig produksjon. Foreløpig har

bedriften 20 fast ansatte og rundt 100 innleide.

- Vi vil bestrebe oss på å ansette lokalt så langt det er mulig, sier driftsdirektør Høgaas. Samtidig har selskapet innsett at det også må rekrutteres fra andre steder i Norge og i Europa. I juni deltok Høgaas og kompani på en jobbmesse i Polen hvor de presenterte prosjektet.

De gamle transportbåndene ruver over Kirkenes, her sett fra kaiområdet hvor konsentrert malm snart skal skipes ut.
De gamle transportbåndene ruver over Kirkenes, her sett fra kaiområdet hvor konsentrert malm snart skal skipes ut.

Rydder 75.000 m

Samtidig som Sydvaranger Gruve jakter på kvalifisert arbeidskraft, er den lokale entreprenøren AS Oscar Sundquist i gang med å klargjøre et større område for uttak av malm.

- Vi rydder vegetasjon og sprenger ut fjell så boreriggene kommer til, forteller daglig leder Svein W. Sundquist.

Det første råstoffet skal tas ut fra den såkalte "Hyttemalmen" hvor entreprenøren klargjør et område på 25.000 m 2. Deretter går turen til den tilliggende Kjellmannsåsen der 50.000 m 2 skal ryddes.

- Kontrakten omfatter også knusing og sortering av pukk til veibygging, vedlikehold og jernbaneopprustning, forteller Sundquist som det siste året har investert drøyt 15 millioner kroner i nytt knusutstyr og annet materiell.

Samtidig har selskapet utvidet staben til 45 personer.

- Vi er rustet for økt aktivitet i området, sier Sundquist.

Mye tyder på at det er fornuftig. 700 millioner kroner blir investert i "nye" Sydvaranger, og allerede nå snakker flere om å øke produksjonstakten. 

Forsiden nå