Kapasiteten sprekker.
Kapasiteten sprekker.

Trenger dobbeltspor i 2020

Kapasiteten på Ofotbanen er i ferd med å sprekke og etterspørselen bare øker.

Banesjef Thor Brækkan varsler at dobbeltspor er eneste løsning på kapasitetsutfordringene.

Stadig flere togselskaper ønsker mer kapasitet for sine tog på Ofotbanen. Og på norsk side er det fortsatt uklart når arbeidene med forlengelsen av de tre kryssingssporene på Bjørnfjell, Rombak og Narvik kan ta til.

Flaskehals

- Mens svenskene er ferdig med ti stasjoner og har alle tolv stasjoner klare i løpet 2014, har vi på norsk side bare fullført to av våre fem stasjoner, sier Brækkan som understreker at Norge er iferd  med å bli en flaskehals.

Nytt spor for malm og gods

Det er store økonomiske interesser for selskapene i å kjøre malmtog til Narvik for utskiping. Per i dag kjører den svenske, statlige gruvegiganten LKAB ti malmtog hver veg i døgnet og skiper ut 18 millioner tonn malm over Narvik havn i året. LKAB ønsker nå å øke antall tog årlig framover slik at de i 2015 skal kjøre 14 tog i døgnet.

18 tog hver retning

Nye Northland Resources begynner sin trafikk rundt årsskiftet, og selskapet ønsker å øke til fire tog i døgnet.

- Det betyr at vi i 2015 har 18 malmtog i hver retning. I tillegg kommer den ordinære godstrafikken til og fra både Sør-Norge og Sverige som er i stadig vekst. Jernbaneverket får også nye henvendelser fra godsoperatører som ønsker å kjøre godstog med Narvik som ende- og utgangspunkt. Jeg mener derfor at det eneste som kan løse denne store etterspørselen, er å bygge ut til dobbeltspor, sier Thor Brækkan.

Nytt spor i tunnel

Han tenker seg at det kan bygges et nytt spor fra Riksgränsen og ned til Narvik som går mye i tunnel. Dette sporet kan benyttes av lastede malmtog og godstog, mens returtogene og persontrafikken kan avvikles på dagens bane.

- Med ferdigbygde kryssingsspor vil vi få en kapasitet på 27 tog i hver retning pr. døgn. Trafikkprognosene for 2020 viser at behovet kan bli på anslagsvis 43 tog pr. døgn i hver retning. For å klare det må vi få bygget en dobbelsporparsell på om lag ti kilometer før år 2020, sier banesjefen som anbefaler en finansieringsform der transportørene betaler en baneavgift som dekker investeringer til dobbeltspor.

Forsiden nå