Adm. direktør Tom Rune Nilsen i NHO Logistikk og Transport vil ikke ha noe tolltull.
Adm. direktør Tom Rune Nilsen i NHO Logistikk og Transport vil ikke ha noe tolltull.

Trigget Tom Rune Nilsen

Artikkelen med Tollkonsults Grete Johanne Koht Astad nylig med overskriften "10 år med tolltull" trigget adm. direktør Tom Rune Nilsen i NHO Logistikk og Transport.

Han har følgende kommentarer til saken:

Brenner for tollfaget

- Den kan gi inntrykk av at speditørbransjen mangler kompetanse. Jeg kjenner Astad og vet at hun brenner for tollfaget. Hun har rett i at tollfaget er viktig og at manglende kompetanse kan koste. Men jeg kjenner også bransjen som seriøs, og som tar tollfaget med største alvor. Faktisk opplever jeg at mange som jobber med toll kanskje kan bli oppfattet som nerder, da de legger hele sjela si i å gjøre jobben best mulig. De er også jevnt over svært kompetente.

Slurvefeil

Nilsen understreker at det betyr ikke at han tilbakeviser at det skjer slurvefeil og at kompetansen hos enkelte burde vært enda bedre.

Indikasjoner

- Artikkelen indikerer også at feilene betyr store unndragelser av toll og avgifter. Når det gjelder toll, er beløpet ikke stort. Derimot sies det alt for ofte at feil merverdiavgiftsberegning medfører store unndragelser, noe som heller ikke er riktig. Den merverdiavgift som skal betales til tollvesenet får man igjen av skatteetaten, og således lider statskassen heller ikke her store tap. Denne effekten burde etter mitt skjønn medføre at myndighetene tenker helt nytt når det gjelder innførselsmerverdiavgift, sier Tom Rune Nilsen.

Forsiden nå