Er sjåføren ansatt, jobber i et bemanningsselskap eller er selvstendig næringsdrivende? Det er spørsmål skattemyndighetene er interessert i (illustrasjonsfoto).
Er sjåføren ansatt, jobber i et bemanningsselskap eller er selvstendig næringsdrivende? Det er spørsmål skattemyndighetene er interessert i (illustrasjonsfoto).

Ulovligheter på veien

Vet egentlig våre politikere og myndigheter hvilke ulovligheter som begås innenfor veitransporten? At riksdekkende media begynner å interessere seg for dette, kan kanskje åpne øynene på dem som bestemmer.

Det svenske radioprogrammet Kaliber i Sveriges Radio P1 hadde en omfattende reportasje over dette temaet tidlig i oktober. Det er ingen grunn til å tro at det som ble avdekket, er særlig annerledes i Norge.

Radioreporter Markus Alfredsson har snakket med en rekke sjåfører fra land som Romania, Makedonia, Polen og Baltikum på rasteplasser i Sør-Sverige. Alle som våget å snakke, hadde samme historie å fortelle. Det dreier seg om veldig dårlige arbeidsforhold og veldig dårlige lønninger. Lønnen blir særlig dårlig fordi den er innsatsbasert, ofte etter antall kjørte kilometer. Sjåførene får ikke noe for å laste, ikke noe for å vente på oppdrag og ikke noe når de er syke

 

Hvorfor kjører de da? Jo, alternativet er mye verre - arbeidsløshet eller enda dårligere betalt i hjemlandet. Costel fra Romania frykter det blir enda verre. Han forteller at mange unge i hans hjemland nå avbryter studiene for å bli sjåfører i utlandet.

Han forteller videre at sjåførene blir presset til å bryte kjøre- og hviletidsbestemmelsene og i en del tilfeller også til å anskaffe billig (stjålet) diesel.

Hadde sjåførene Kaliber snakket med kjørt lovlig kabotasje, hadde dette kanskje ikke vært noen stor sak. De kjører imidlertid i stor utstrekning innenriks i Sverige, og trolig mellom Sverige og Norge, med i hovedsak utenlandskregistrerte lastebiler. Da er ikke kabotasjen lovlig lenger. Svenske politimyndigheter toer sine hender. De vet at ulovligheter begås, men føler seg hjelpeløse. Det er ingen plikt til å ha dokumentasjon på transporten i bilene. Blir sjåførene tatt for ulovlig kabotasje, blir bøtene som regel ikke betalt, og «Polisen» har heller ikke hjemmel for å ta arrest i kjøretøyene.

Barbro Jönsson er politiadvokat i Västra Götaland. Hun sier til Kaliber: - EU har laget detaljerte og gode regler, ikke minst når det gjelder dokumentasjon. Men det finnes ingen krav om at dokumentasjonen skal finnes i bilen. Det holder at den finnes hos transportøren, men ligger selskapet i utlandet, er det nesten håpløst å få tak i den.

Ingen av sjåførene Kaliber snakket med, var ansatt i Sverige, selv om de kjører for store speditører og transportører. De er enten ansatt i utenlandske bemanningsselskap eller er selvstendig næringsdrivende med firma registrert utenlands, gjerne i polen. Oppdragsgiverne betaler altså ikke lønn, men kjøper tjenester som i prinsippet kan være hvor billige det måtte være.

Svenske skattemyndigheter begynner å få opp øynene for at sjåfører som er selvstendig næringsdrivende, kan operere ulovlig når det gjelder skatt og avgifter. Jobber en slik sjåfør fast for en oppdragsgiver, er vedkommende ikke lenger å anse som selvstendig næringsdrivende, men fast ansatt. Nylig fikk 372 utenlandske «selvstendige» sjåfører og fire vestsvenske transportører en skattesmell på til sammen 50 millioner svenske kroner for slik virksomhet. Det dreier seg om store transportører som har operert med svært små lønnskostnader i sine regnskap.

Radioprogrammet Kaliber var i kontakt med Andréassons Åkeri, en av Sveriges største lastebiltransportører. Selskapets biler ses hyppig også på norske veier. For noen år siden ble selskapet tvunget av Skatteverket å betale mange tusen kroner i arbeidsgiveravgift og sosiale avgifter for sjåfører som ikke var ansatt, men som i lovens forstand skulle ha vært det. Nå har selskapet igjen havnet i en rettstvist om slike forhold. På sin hjemmeside legger ikke Andréassons ikke skjul på at selskapet kun benytter seg av det man velger å kalle «externa chaufförer».

Sjåfører Kaliber snakket med, kunne fortelle om månedlige utbetalinger helt ned i 6500 kroner. De har ikke råd til å kjøpe mat i Sverige og bor i bilen måneder om gangen. Toalettet er ofte nærmeste grøft, og flere rasteplasser ser nå ut som søppeldynger. Under slike forhold er det lett å ty til kriminalitet for å overleve. Bare siden i fjor er antall tyverier fra transporter økt med 14%. Ifølge en rapport utarbeidet av studenter fra Handelshögskolan i samarbeid med Sveriges Åkeriföretag og politiet i Västra Götaland ble det i 2011 stjålet 7,1 millioner liter diesel i Sverige. En mindre svensk lastebileier forteller til Kaliber at det er mulig å kjøpe diesel for seks kroner literen. Da har «forhandleren» neppe rent mel i posen.

Ulovlighetene på landeveien har ført til stort prispress på lastebiltransport. Store speditører presser prisene ned og bedyrer sin uskyld. De kjøper jo bare tjenester, ofte gjennom flere ledd. Mange svenske lastebileiere ser nå for seg tre alternativer fremover, å basere seg på nisjetransport, benytte samme tvilsomme eller ulovlige metoder som en del konkurrenter eller legge ned.

Det er kanskje litt bedre i Norge. Her er det krav om fraktdokumentasjon i bilene, og politiet har faktisk tatt arrest i biler i ulovlig kabotasje. Men uten mer omfattende kontroller er det trolig bare toppen av det berømte isfjellet som er oppdaget.

Forsiden nå