Statens vegvesen vil blant annet teste neste generarasjons teknologi for å overvåke veitilstand og gi mer presis informasjon om hendelser, kø og føreforhold.
Statens vegvesen vil blant annet teste neste generarasjons teknologi for å overvåke veitilstand og gi mer presis informasjon om hendelser, kø og føreforhold. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Vegvesenet bruker 450 mill. kroner på smarte veier


Statens vegvesen har satt seg som mål å være ledende innen utviklingen på ITS-området. De neste fire årene vil etaten bruke 450 millioner kroner til blant annet å teste ut ny teknologi og sikre effektiv datainnsamling og -utveksling.

Et fremtidsbild, hentet fra Statens vegvesen sin ITS-strategi for 2018-2023:

«Se for deg en situasjon der både vi har en perfekt match av ulike transportformer som gjør at personer og gods kan transporteres og forflytte seg enkelt, sikkert og effektivt. Se for deg at transport foregår uten miljøskadelige utslipp, at den i stor grad er automatisert og at trafikantene selv kan både planlegge, bestille, betale og gjennomføre sine korte og lange reiser på grunnlag av alltid oppdatert informasjon.»

At digitalisering er et nøkkelord, er ingen stor hemmelighet, og målet er å videreutvikle effektive mobilitetsløsninger og -tjenester til brukerne.

Gjennom handlingsprogrammet for Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2023 har Statens vegvesen derfor satt av 450 millioner kroner til blant annet utvikling av et smart digitalt veinett.

Et slikt veinett kan «leses» av sensorer i framtidens kjøretøy, og mange av vurderingene og valgene som sjåføren i dag gjør basert på skilt, veimerking og annen informasjon på og langs veien, blir en sak mellom kjøretøyet og satelitten eller den teknologien som brukes på strekningen.

Les hele saken på vegnett.no

Forsiden nå