Det svenske vinterdekk-kravet gjelder alle nasjonaliteter.
Det svenske vinterdekk-kravet gjelder alle nasjonaliteter.

Vinterdekk-krav for tungbil

Alle tunge kjøretøy som trafikkerer i Sverige skal ha vinterdekk, har den svenske regjeringen besluttet.

Den nye bestemmelsen trer ikraft 1. januar neste år.

Bedre fremkommelighet

 - Beslutningen betyr tryggere vegtrafikk og bedre fremkommelighet. Forandringen gjelder tungtrafikk uansett nasjonalitet og bidrar derfor til større sikkerhet og konkurransenøytralitet, sier infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i en kommentar til transportnet.se.

Forsiden nå