Den nye veien vil føre til økt støy for flere hundre boligeiere. Dette bøtes på med støytiltak i regi av Statens vegvesen.
Den nye veien vil føre til økt støy for flere hundre boligeiere. Dette bøtes på med støytiltak i regi av Statens vegvesen.

Vegvesenet skal gjøre støytiltak på 300 boliger

Det skal gjøres støytiltak på i underkant av 300 boliger på strekningen fra Loddefjord i Bergen vest til Kolltveit i Øygarden. Boligene som har fått innvilget støytiltak ligger langs traseen til ny riksvei 555.

Publisert

Arbeidet med støytiltak blir startet opp før signering av OPS-kontrakten for ny Sotra-forbindelse. Det er mange boliger som skal ha støytiltak og arbeidet skal derfor også foregå samtidig med gjennomføringen av OPS-kontrakten, som etter planen har oppstart høsten 2021.

Tre har meldt interesse for kontrakt. De tre er:

  • Åsane Byggmesterforretning AS
  • Bergan Bygg AS
  • TH BHAS Bygg AS

Kontrakten er utformet som en fireårig rammeavtale med opsjon på forlengelse. Etter gjennomført prekvalifisering vil inntil tre leverandører kunne tildeles kontrakt. De vil deretter konkurrere på oppdrag gjennom egne bestillinger innenfor rammeavtalen.

Signering i april 2021

Byggeleder i Statens vegvesen, Birger Ræmisch Matthiessen, er godt fornøyd med interessen.

- Nå starter arbeidet med prekvalifiseringsprosessen. Vi skal evaluere leverandørene som har meldt seg på, og kvalifiserte leverandører vil bli invitert til å levere tilbud i februar, med etterfølgende forhandlinger.

Matthiessen satser på kontraktsignering til våren, og at arbeidet kommer i gang raskest mulig.

- Planen vår er å tildele kontrakten i løpet av april 2021, og de første arbeidene kan sette i gang i løpet av sommeren. Kontraktsmodellen som er valgt gjør arbeidet forutsigbart for Statens vegvesen i gjennomføringen. Samtidig er vi sikret konkurranse på kvalitet og pris gjennom bestillinger innen rammeavtalen.

Powered by Labrador CMS