Akersbakken barnehage.
Akersbakken barnehage.

Omsorgsbygg har inngått rammeavtale for håndverkertjenester

De fem valgte leverandørene er Haandverkerne AS, NP Bygg AS, Corigo AS, Håndverkeriet AS og Thorendahl AS.

Publisert

- Rammeavtalen skal dekke nødvendige bygningsmessige fag for gjennomføring av vedlikeholdsprosjekter og mindre rehabiliteringsoppdrag i regi av Eiendomsavdelingen, sier adm. direktør i Omsorgsbygg, Lars Henrik Bøhler.

Porteføljeinndelingen er som følger:

1. Haandverkerne AS - Barnehage del 1 (team bhg sør øst + team bhg øst + team bhg nord).

2. NP Bygg AS - Barnehage del 2 (team bhg sentrum + team bhg sør + team bhg vest).

3. Corigo AS - Omsorgsboliger/fritidsklubber.

4. Håndverkeriet AS - Sykehjem.

5. Thorendahl AS - Kultur- og etatsbygg, beredskapsbygg og private utleiebygg (team innleie og næring + team kultur og beredskap + team barnevern og velferd).

Rammeavtalen har en varighet på fire år og et omfang inntil 500 millioner kroner.

Rammeavtalen overføres til Oslobygg etter omorganisering i september 2021 og Oslobygg blir ny oppdragsgiver. Avtalen vil i hovedsak overføres uten innholdsmessige endringer til det nye foretaket, med virkeområde innenfor de bygg og anlegg som ikke vesentlig skiller seg fra den bygningsmasse som tilligger Omsorgsbygg Oslo KF i dag.

Powered by Labrador CMS