Fra venstre: Johnny Berg (Prosjekteier – EFU Bergen kommune), Håvard Tjore (Regiondirektør Skanska), Johan Stenstrand (Prosjekteringsleder Skanska), Even Sandtorv Hansen (Prosjektleder Skanska), Kenneth Arnesen (Prosjektleder – EFU Bergen kommune) og Willy-Andre Gjesdal (Direktør – EFU Bergen kommune).
Fra venstre: Johnny Berg (Prosjekteier – EFU Bergen kommune), Håvard Tjore (Regiondirektør Skanska), Johan Stenstrand (Prosjekteringsleder Skanska), Even Sandtorv Hansen (Prosjektleder Skanska), Kenneth Arnesen (Prosjektleder – EFU Bergen kommune) og Willy-Andre Gjesdal (Direktør – EFU Bergen kommune).

Skanska har signert kontrakt om Midtbygda sykehjem

Skanska har signert kontrakt med Bergen kommune om bygging av nytt sykehjem i Åsane i Bergen kommune.

Publisert

Det er satt svært høye klimaambisjoner for prosjektet, der sykehjemmet har ambisjoner om plusshus og miljøsertifiseringen Breeam Nor Excellent. Prosjektet har i tillegg krav til 40 % CO₂-reduksjon sammenlignet med referansebygg.

Kompetanse, erfaring og egnethet ble høyt vektlagt i kontraktprosessen. I vurderingen av nøkkelpersoner, oppdragsforståelse for arkitektur, oppdragsforståelse for klima og miljø og gjennomføringsmodell og samspill, skåret Skanska helt i toppsjiktet.

- Jeg er stolt av alt arbeidet som ligger bak kontraktseieren. Vi er selvsikre på at vi gjennom godt samspill med kommunen kommer til å levere et prosjekt som står til de kravene som er satt. Gjennom andre samarbeid med kommunen, som naboprosjektet Åsaheimen sykehjem, viser vi at vi klarer å levere og at vi behersker de utfordringene som hører med så klimaambisiøse prosjekter. Sammen skal vi bidra til å møte det økende behovet for rehabiliterings- og sykehjemsplasser i kommunen, sier Håvard Tjore, regiondirektør i Skanskas byggevirksomhet for Vestlandet.

Et pilotprosjekt som utslippsfri byggeplass

Bergen kommunes klima- og energihandlingsplan «Grønn strategi» ble vedtatt av bystyret i september 2016. Her vises det til hvordan kommunen kan bli fossilfri i 2030, der mye av fokuset er rettet mot bygg- og anleggsprosjekter. Det har derfor, i et prosjekt som dette, vært viktig å fokusere på nytenkende løsninger.

I tillegg har også gjenbruk stått høyt på listen i Midtbygda-prosjektet. Gamle Midtbygda sykehjem skal rives og mye av materialmassen skal gjenbrukes i det nye prosjektet.

- Midtbygda er et prosjekt vi har store ambisjoner for. Politikerne tillot riving av gamle Midtbygda sykehjem med forutsetning om at det legges vekt på klima og miljø i nybygget. Vi har satset stort på miljøaspektet i dette prosjektet, blant annet gjennom de strenge kravene vi har satt til gjenbruk og utslippsfri byggeplass. I tillegg ser vi at eldrebølgen har ført til et økende behov for rehabiliterings- og sykehjemsplasser, noe som lenge har gjort helsebygg til en prioriteringssak for Bergen kommune. Det er flott at vi, i samarbeid med Skanska, kan bygge for å møte dette økende behovet og samtidig sørge for å bygge bærekraftige nybygg, sier Willy-Andre Gjesdal, direktør, etat for utbygging i Bergen kommune.

Powered by Labrador CMS