LEDERSKIFTE: Olaf Rømcke fra Orica tar over som ny leder for NFF etter Anne Kathrine Kalager som har vært leder i to år, og til sammen sitett i styret i 10 år. Foto: NFF

Olaf Rømcke er ny styreleder i NFF

På årsmøtet til NFF 4. mai ble Olaf Rømcke (Orica) valgt til ny styreleder.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) gjennomførte sitt andre digitale årsmøte 4. mai, ganske nøyaktig ett år etter at digitale løsninger ble testet for første gang i årsmøtesammenheng.

Lederbytte

Her ble Anne Kathrine Kalager (BaneNOR) takket av som leder av foreningen, og Olaf Rømcke ble valgt til ny leder. Rømcke som til daglig jobber for sprengstoffleverandøren Orica, benyttet anledningen til å takke Kalager for hele ti år i styret, hvor de to siste årene var som leder.

- Jeg skulle gjerne gitt deg en diger bukett med blomster og en god klem, men da får vi Bent Høie på nakken, så overrekkelsen blir ordnet per post og klemmen får vi ha til gode, sa Rømcke.

Den nye lederen trakk frem Kalagers gode innsats i å styre foreningen gjennom en tøff periode med mye usikkerhet. Han trakk likevel frem at anleggsbransjen sånn sett har greid seg godt gjennom pandemien, og at det ser lyst ut også for videre satsing på samfunnsnyttig infrastruktur med mange interessante prosjekter også i tiden som kommer.

Inn og ut av styret

Roar Sve (Skanska) og Elin Morgan (Norconsult) ble også takket av, henholdsvis som styremedlem og varamedlem. Av friske krefter og nye øyne, ønskes Werner Stefanussen (Rambøll), Fredrikke Syversen (Oslo VAV) og Jan Lima (Hæhre) velkommen inn i styret i foreningen. Ragnhild Rostad (Trøndelag fylkeskommune) ble ønsket velkommen inn i styret tidligere i år, som nyvalgt leder av NFF Yngres nettverk.

Når det gjelder regnskapet leverte NFF et negativt resultat for 2020, men foreningen har fremdeles solid økonomi. Pandemien har naturlig nok hatt mye å si for foreningens hovedinntektskilde, som er kurs- og konferanser. Foreningen har likevel valgt å opprettholde satsing på utvikling av bransjen, og gjennomført mange digitale aktiviteter i løpet av året som har gått. Det forventes et fortsatt svakere resultat enn vanlig også for 2021.

Powered by Labrador CMS