Signerte kontrakt: Foran fra venstre Harald Inge Johnsen (prosjektleder Statens vegvesen) og Gøran Fossmo (distriktssjef Peab Anlegg). Bak fra venstre Per Randen (byggeleder Statens vegvesen) og Petter Hauge Johansen (assisterende prosjektleder Peab Anlegg).

Peab signerte bru-kontrakt

På oppdrag fra Statens vegvesen, skal Peab Anlegg bygge ny vei og bru på E6 over Fjerdingelva i Grong kommune i Trøndelag.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Kontrakten ble undertegnet tirsdag 15. september, og oppstart på anleggsplassen vil skje i løpet av oktober.

- Det var viktig for oss å bli tildelt dette prosjektet. Vi har en egen satsing på lokale prosjekter i Trøndelag, og det er alltid givende å ta jobber som bidrar til økt trafikksikkerhet, sier distriktssjef Gøran Fossmo i Peab Anlegg.

Fakta om prosjektet

 • Bru på E6 over Fjerdingelva i Harran, Grong kommune i Trøndelag
 • Bjelkebru
 • Lengde ca. 55 m, bredde ca. 10 m
 • Ny elementkulvert for Litlåa
 • Riving og fjering av gamle Fjerdingelv og Liltåa bruer
 • Vegetasjonsrydding
 • Planeringsarbeider
 • Veifyllingsarbeider (ca. 23.000 m3)
 • Sprenging (ca. 60.000 m3)
 • Knusing av sprengt stein til pukk: ca. 6000 m3
 • Utsortering sprengt stein til frostsikringslag; ca. 4100 m3
 • Veioverbygning, asfaltarbeider (ca 9000 m3 pukk), (ca. 4100 tonn asfalt)
 • Drens- og overvannsarbeider
 • Veirekkverk, murer, grøntarbeider med mer

Egne fagarbeidere og lokale innkjøp

Brua over Fjerdingelva ligger cirka én mil nord for bygda Harran. Peabs oppdrag omfatter bygging av 900 meter vei og ny bru, samt ny kulvert for vannhåndtering av bekken Litlåa.

Peab vil utføre arbeidene med brua med egne ansatte. Grunnarbeidene utføres med underentreprenører med lokal tilhørighet.

- Vi skal være en lokal samfunnsbygger i de prosjektene der vi jobber. Det betyr for eksempel at vi vil bruke en maskinentreprenør fra lokalområdet og noe lokal arbeidskraft i prosjektet. Betongarbeidene utfører vi selv, med våre egne fagarbeidere. Det vil også være lærlinger på prosjektet, sier prosjektleder Ole Rønning.

Ny bjelkebru

Eksisterende bru skal rives og fjernes. Den nye brua er en bjelkebru på rundt 55 meter i lengde og 10 meter i bredde.

- Brua skal utføres med prefabrikkerte bjelker, og dekket støpes på toppen av disse. Den største utfordringen blir nok vannhåndtering i forbindelse med bruaksene, men det har vi både erfaring og kompetanse for å løse på en god måte, sier assisterende prosjektleder Petter Hauge Johansen.

Strenge sikkerhetsrutiner

I tillegg skal Peab bygge nye tilstøtende veier til brua, rundt 900 meter vei totalt. I arbeidene inngår blant annet planering, veifylling og sprenging.

- Det vil være sprengningsarbeider langs E6, og vi har strenge sikkerhetsrutiner knyttet til dette. Blant annet vil vi i korte perioder på maks 30 minutter, stenge veien for trafikk. God informasjon og tydelig merking for trafikantene blir veldig viktig, sier Johansen.

Den nye veien og brua skal være klare for trafikkåpning i midten av oktober 2021. Resterende arbeider vil pågå frem til siste overlevering i juni 2022.

E6 krysser Fjerdingelva cirka én mil nord for Harran i Grong kommune i Trøndelag. Nå skal brua over elva byttes ut og det skal bygges nye tilstøtende veier.
Powered by Labrador CMS