Vedlikehold og rassikring må prioriteres i neste års budsjett, mener NAF.
Vedlikehold og rassikring må prioriteres i neste års budsjett, mener NAF.

NAF: - Forventer tryggere og bedre veier

Ber regjeringen ta tak.

Publisert

Denne uken legger regjeringen frem statsbudsjettet for 2021. De siste par ukene har vært preget av lekkasjer fra regjeringen om satsinger til ulike gode formål.

Penger til økt vedlikehold av veiene har det foreløpig vært stille om. Medlemsorganisasjonen NAF håper dette betyr at regjeringen sparer denne godbiten til budsjettdagen.

- Er det én ting vi har fått slått fast det siste halvåret med korona, så er det hvor viktig det er med gode, trygge og fremkommelige veier rundt om i hele landet. Da det meste stengte ned og vi ble bedt om å holde god avstand, ble bilen det viktigste og mest smittesikre fremkomstmiddelet både til hverdags- og feriereiser, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF, Norges Automobil-Forbund.

Hun understreker at behovet for bedre vedlikehold av veiene våre strekker seg mye lengre enn korona-utbruddet.

- Det handler om å sikre at folk og varer kommer seg trygt og effektivt rundt i landet, både i dag og i fremtiden, sier Ryste.

Gedigent etterslep

Da Frp og regjeringen nylig ble enige om en ny korona-krisepakke, fikk Frp gjennomslag for å øke bevilgningene til vedlikehold av fylkesveiene med 400 millioner kroner i år.

- 400 millioner er en start, men vi forventer langt mer når neste års statsbudsjett legges frem, sier Ryste.

I 2018 hadde hele 42 prosent av fylkesveiene dårlig eller svært dårlig dekketilstand. NAF-bladet Motor har beregnet at etterslepet på fylkesveiene alene er på godt over 60 milliarder kroner. Legger vi til riksveiene, er etterslepet ifølge NAF beregnet til mellom 80 og 130 milliarder kroner.

- Bevilgningene til vedlikehold har stått på stedet hvil i mange år, mens antallet kroner som går til investeringer har doblet seg. Dette er ikke holdbart. Våre undersøkelser viser at folk heller vil prioritere mer vedlikehold enn nye veier, om de må velge, sier Ryste.

Mange steder i landet er faren for skred og ras en betydelig kilde til folks utrygghet på hverdagsreisen. I 2018 var det over 3000 skred og nedfall på vei i Norge.

- Folk kjører med hjertet i halsen på rasfarlige og dårlig vedlikeholdte veier, sier Ryste.

Vinn-vinn

- At det allerede er lovet 400 millioner viser at politikerne ser poenget og deler NAFs syn på hvordan økte midler til veivedlikehold nå er en vinn-vinn situasjon: Veiene utbedres samtidig som arbeidsplasser innenfor anleggsbransjen sikres i en tid med økt ledighet, avslutter Ryste

Powered by Labrador CMS