Med «korona- håndtrykk» mellom Arild Nybø (t.v.) og Roar Sømoen, inngås avtale om salg av NKR til Sentralregisteret.

Sentralregisteret kjøper Norsk Kompetanseregister AS

Etter mange år som konkurrenter har KranTeknisk Forening besluttet å selge Norsk Kompetanseregister til Sentralregisteret.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Styreleder i Norsk Kompetanseregister (NKR) og KranTeknisk forening, Hermod Pettersen, uttaler følgende:

- KranTeknisk forening overtok registeret fra Bransjeutvalget for Kranopplæring - BUK i 1999 den gang utvalget ble nedlagt. I 1999 var det viktig for bransjen at de registrerte data og utstedte bevis ble videreført av en seriøs landsdekkende aktør. Det har NKR gjort siden den gang, uten at det har gitt noe avkastning av betydning. Den senere tids utvikling og behov for digitalisering har kostet mye for NKR. Så istedenfor å låne penger og ta risiko med medlemmenes penger, har vi besluttet å selge. Vi har også sett at bransjens behov vil være dekket med Stiftelsen Sentralregisteret som en stor og seriøs aktør uten økonomiske bindinger til verken eiere eller organisasjoner. KranTeknisk forening mener derfor at dette er den beste løsningen for alle parter.

Tidligere konkurrenter

- Til tross for at vi konkurrerte om de samme kundene, så har Sentralregisteret og NKR hatt en god og konstruktiv dialog opp gjennom årene. Det har ikke alltid vært like lett for bevis og sertifikateiere å vite om de skulle henvende seg til NKR, Sentralregisteret eller noen av de andre registrene. Denne avtalen bidrar til at ett register kan ha totaloversikt, og kan dermed håndtere de aller fleste henvendelser direkte. Vi vil samarbeide tett med Sentralregisteret fremover for å sikre en så sømløs overgang som mulig, sier daglig leder i NKR Arild Nybø.

Krafttak mot registermylderet

Frem til nytt fellesbevis er på plass vil dagens NKR-kompetansebevis produseres med logo og signatur til Sentralregisteret.

I hav- og landbasert industri, logistikkbransjen og ikke minst i bygge- og anleggsnæringen er det et unisont krav om at det må bli slutt på mylderet av kompetanseregister.

- Oppkjøpet av NKR er et stort skritt i riktig retning og vil styrke registeret vårt betraktelig, sier daglig leder i Sentralregisteret, Roar Sømoen.

- Gjennom vårt prosjekt K-REG vil vi gjøre et krafttak for å få samlet all informasjon på ett sted. Blant andre EBA, MEF, SFS BA og flere offentlige oppdragsgivere stiller seg bak prosjektet, som nå går inn i utviklingsfasen.

I K-REG vil det bli mulighet for å registrere all kompetanse og gi tilgang elektronisk for arbeids- og oppdragsgivere. En kompetansebevis-app for mobiltelefoner som kan erstatte plastkortet blir også utviklet.

- De som ønsker fellesbeviset som plastkort kan selvfølgelig få det, men kompetansen kan også vises på telefonen, sier Sømoen.

Det blir laget fellesbevis

Praktisk drift videre Sentralregisteret overtar driften av Norsk Kompetanseregister i oktober 2020.

Kompetansebevisene fra NKR vil fortsatt ha samme utseende som før, men med Sentralregisterets logo.

Senere vil det lages ett nytt fellesbevis og app som slår sammen og erstatter alle kompetansebevis hos begge registrene.

Powered by Labrador CMS