Sjåfør Syver Simensen hos Weensvangen Ved og Olje AS er innom Volmax Hamar for montering av sensorer for logging av data til prosjektet.

Analyserer kjøring med totalvekt opp til 74 tonn

- Vi ønsker å innhente data på blant annet vekt, krengning og dekktrykk fra ulike produsenter av biler og hengere, sier prosjektleder Heine Andreas Arntzen Toftegaard i Statens vegvesen.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Statens vegvesen gjennomfører en prøveordning for tømmervogntog med totalvekt opp til 74 tonn. De har inngått en avtale med rådgivningsvirksomheten i Volmax AS om prosjektstøtte, samt innhenting og bearbeiding av dynamiske kjøretøy- og hengerdata.

I forbindelse med innhenting og bearbeiding av aktuelle data, vil Volmax benytte flåtestyringsplattformen Linx som leveres av søsterselskapet Cognia Technology AS.

Prøveordningen skal gi faglig grunnlag for en anbefaling om deler av det offentlige veinettet kan åpnes for 74 tonns vogntog. Hypotesen er at dette vil øke lønnsomheten for næringen, redusere klimagassutslipp og bedre trafikksikkerheten.

Heine Andreas Arntzen Toftegaard, Prosjektleder i Statens Vegvesen - Transport og Samfunn.

Andreas Flognfeldt, direktør i Volmax Kompetanse forteller at han er svært tilfreds med å kunne bidra i dette arbeidet, og at dette prosjektet føyer seg inn i rekken av prosjekter der Volmax gjennom mange år har levert prosjektstøtte, rådgiving og analyser til transport-/entreprenørbedrifter og forskningsmiljøer som Transportøkonomisk Institutt.

- Skal fange opp de små forskjellene

Prosjektleder i Volmax AS og direktør i selskapets rådgivningsvirksomhet, Andreas Flognfeldt.

- Vi ønsker å innhente data på blant annet vekt, krengning og dekktrykk fra ulike produsenter av biler og hengere. Linx er en merkenøytral løsning, og vi har god erfaring med å innlemme ulike typer utstyr, samt å registrere og behandle relevante data. Kjernen i prosjektet er å analysere forskjellene som oppstår ved økt vekt og ulikt antall aksler på henholdsvis bil og henger. Det er viktig å fange opp de små forskjellene i et dynamisk bilde og kunne presentere dette slik at man kan identifisere faktorer som resulterer i uheldig slitasje på materiell, bruer og vei. Prosjektet i regi av Statens vegvesens, skal dokumentere om nytten ved tyngre tømmerlass oppveier økt slitasje på veien uten at sikkerheten blir dårligere, sier prosjektleder Heine Andreas Arntzen Toftegaard i Statens vegvesen.

3-5 år med prøveordning

Prosjektdeltaker for Volmax og direktør for digital utvikling i Cognia Technology AS.

I prøveperioden skal deltagerbedriftene kjøre med ulike konfigurasjoner av akslinger på bil og henger for å teste ut hva som gir best transport av tømmer på de ulike veiene. Ulike biler vil ha forskjellige løsninger og man vil få frem relevante tall for økonomi i tømmernæringen og transportører som logger data i Linx.

Prosjektet og datafangsten vil bli gjennomført over en periode på 3-5 år.

- Noe av kompleksiteten ligger i å analysere data på tvers av bilmerker for å sammenstille dataene på en enkel å lettfattelig måte. Dette vil vi klare gjennom flåtestyringsplattformen Linx forteller Kim Finkenhagen, som er direktør for digital utvikling i Cognia Technology, og ansvarlig for arkitektur og utvikling av plattformen.

Powered by Labrador CMS