Kontrollingeniør Tine Sørbye og byggeleder Bjørn Kåren Ifarness i Statens vegvesen ved dagens bru som om få måneder blir erstattet av en bedre og tryggere bru i bakgrunnen.

Dette ulykkespunktet er snart historie

85 år gammel bru erstattes med ei ny.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

85 år gamle Skjøiten bru går snart i pensjon. Da forsvinner en av de største flaskehalsene og ulykkespunktene på rv. 52 i Hemsedal.

Begivenheten er bare drøye tre måneder unna. Og bilistene kan se frem til bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet på den viktige fjellovergangen mellom øst og vest i Sør-Norge.

Rv 52 forbinder rv. 7 fra Gol i Hallingdal med E16 over Filefjell ved Borlaug i Lærdal.

15 måneders arbeid

Siden i fjor vår har Hæhre Entreprenør bygget ny bru og ca. halvannen kilometer vei for å utbedre en strekning som har vært spesielt krevende i vinterhalvåret.

Den smale og trafikkfarlige Skjøiten bru fra 1937 erstattes til sommeren med en 90 meter lang betongbru ca. 40 meter nedstrøms dagens bru.

Gamle Skjøiten bru fra 1937 er en flaskehals og et ulykkespunkt i dag, men snart er den erstattet med ei moderne bru.

Mens gamlebrua er smal og krysser elva Mørkedøla med omtrent 90 grader i forhold til veien på hver side av elva, skrår den nye brua over elva i nesten rett linje med veien. Veien nedstrøms er også blitt utvidet fra to til tre felt i en kilometers lengde i bakken opp fra Venås bru.

1,5 km ny vei

De siste 500 meterne med ny vei frem mot brua i løpet av våren, mens ferdiggjøringen av brua også er i god rute etter støpning av brubanen i vinter. I mellomtiden ledes trafikken forbi anlegget lysregulert på ett felt.

- Vi og entreprenøren er i rute til åpning til sommeren, sier byggeleder i Statens vegvesen, Bjørn Kåre Ifarnes.

Når den nye brua og veien tas i bruk skal gamlebrua rives. Den jobben blir trolig påbegynt etter ferien og ventes ferdig en gang i løpet av september. Da blir bare de to landkarene på her side stående igjen som veiminne etter «sliteren» fra 1930-årene.

Ny Skjøiten bru er 90 meter lang og åpner til sommeren.
Powered by Labrador CMS