FORANDRER: Schibsted Distribusjon Vest forandrer nå driftsmodellen.

Distributør gjør forandringer etter «tydelige indikasjoner» på svart arbeid

Schibsted Distribusjon Vest foretar vesentlige endringer i driftsmodellen og øker antallet faste ansatte.

Publisert Sist oppdatert

A-krimsenteret Vestland, en offentlig tverretatlig instans dedikert til forebygging av arbeidskriminalitet, har gjennomført en inspeksjon ved Schibsted Distribusjon Vests (SDV) terminal i Bergen.

Resultatene, offentliggjort denne uken, ble karakterisert som «nedslående» av A-krimsenteret. Inspeksjonen avdekket ifølge etaten tydelige indikasjoner på arbeidslivskriminalitet og svart arbeid hos flere kontraktsbaserte underleverandører.

Vil rydde opp

SDV tar sterkt avstand fra disse funnene og annonserer nå en tydelig endring av sin driftsmodell som en umiddelbar respons på situasjonen.

Administrerende direktør, Trond Håkon Norheim, hos Schibsted Distribusjon Vest.

– Funnene fra inspeksjonen er svært alvorlige. Vi erkjenner våre kontrollrutiners svakheter med hensyn til våre underleverandører, og vår øyeblikkelige prioritet er å rydde opp. Vi ønsker nå å tilby våre distributører, uten avvik eller brudd på retningslinjer, en fast ansettelse i Schibsted Distribusjon Vest, sier administrerende direktør, Trond Håkon Norheim.

Styrker kontrollene

SDVs nåværende rammeverk for leverandørkontroll, etablert for flere år siden, involverer rutinemessige inspeksjoner for å avdekke manglende dokumentasjon og prosedyrer. Denne kontrollen har ikke fungert optimalt og Norheim utdyper:

– De fleste av våre samarbeidspartnere har utført sitt arbeid på en pålitelig og ærlig måte. Likevel, de siste funnene som A-krimsenteret har gjort, er uakseptable i en større sammenheng. Det er derfor kritisk at vi raskt tar grep for å rydde opp og gjennomfører betydelige endringer i vår driftsmodell og heretter ansetter vi fast.

SDVs administrerende direktør er klar i sin retning for fremtiden:

– De siste årene har vi foretatt betydelige endringer ved å erstatte innleid personell og leverandører på våre terminaler med fast ansatte. Dette arbeidet vil nå bli intensivert. Vi skal også styrke samarbeidet med A-krimsenteret for å sikre en god overgang til den nye driftsmodellen og fremme en konstruktiv samtale i tiden som kommer.

Powered by Labrador CMS