Illustrasjonsbilde fra Innlandet.
Illustrasjonsbilde fra Innlandet.

Innlandet: 1017 km fylkesvei åpnet for modulvogntog

Nesten tre ganger så mange km for modulvogntog som det var i fylket i september 2021.

Publisert Sist oppdatert

Fra 1. oktober er ytterligere 1017 kilometer fylkesvei i Innlandet åpnet for modulvogntog.

Endringen kommer frem i de oppdaterte veglistene til Statens vegvesen som gjelder fra 15. oktober. Det er en betydelig økning i antall kilometer fylkesveg modulvogntog kan kjøre på, ettersom modulvogntog frem til 1. oktober har kunnet kjøre på 569 kilometer fylkesvei i Innlandet.

Etter innspill fra næringslivet

Innlandet fylkeskommune har foreslått utvidelsen av veier modulvogntog kan bruke etter innspill fra næringslivet.

- For oss er det viktig å høre på næringslivet og deres behov. Vi har vurdert innspillene vi har fått i et trafikksikkerhetsperspektiv, og vi er glade for at 1017 kilometer med fylkesvei nå åpnes for modulvogntog. Modulvogntog er vesentlig for god logistikk, og vil kunne bedre konkurransekraften for lokalt næringsliv, sier Stein Tronsmoen, leder av utvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Lastebileier-Forbund (NLF) støtter Tronsmoen i at modulvogntog er viktig for lokalt næringsliv.

- Bruk av modulvogntog gir grønnere og rimeligere transport. Dette kan være avgjørende for bedriftenes konkurransekraft og vil bidra til å sikre arbeidsplasser i Innlandet, sier regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet.

Regionsjef Guttorm Tysnes i NLF legger til at forbundet ønsker stabile og gode oppdragsgivere for lastebilnæringen

- Bra for miljøet og trafikksikkerheten

Å åpne flere fylkesveier for modulvogntog er positivt for trafikksikkerheten og miljøet:

- To modulvogntog på 25 meter kan erstatte tre tradisjonelle vogntog på 19,5 meter. Å åpne flere fylkesveier for modulvogntog vil derfor føre til færre vogntog på vegene. Færre vogntog på veiene er derfor positivt for miljøet og for trafikksikkerheten, sier regionsjef Guttorm Tysnes i NLF.

Selv om muligheten for at modulvogntog kan kjøre på flere fylkesveier kan føre til færre vogntog på veiene, er Tysnes tydelig på at transportnæringen er avhengig av stabile og gode oppdragsgivere.

- Å sikre våre oppdragsgiveres konkurransekraft, vil også bidra til å sikre arbeidsplasser i transportnæringen, sier Tysnes.

Strekninger som åpnes for modulvogntog

Det var mange fylkesveier i Innlandet som ble åpnet for modulvogntog fra 1. oktober.

- Alle strekningene som åpnet for modulvogntog er gjennomgått med tanke på trafikksikkerhet, om det er viktige skoleveier, om det er tilstrekkelig veibredde eller spesielt trange kurver. Vi mener derfor at det er forsvarlig å åpne disse veiene for modulvogntog, selv om vi kunne ønsket at veistandarden var bedre, sier seksjonsleder Helge Stikbakke i Innlandet fylkeskommune.

Disse veiene er blant veiene som fra 1. oktober ble åpnet for modulvogntog:

  • Fylkesvei 26 mellom Trysil og kryss med fylkesvei 28 i Engerdal og videre fylkesvei 28 til fylkesvei 30 i Os.
  • Fylkesvei 30 fra Tynset til Trøndelag grense.
  • Fylkesvei 34 som er en viktig forbindelse fra fylkesvei 33 i Søndre Land til Jaren på Hadeland.
  • Fylkesvei 250 mellom Vingrom i Lillehammer og Dokka i Nordre Land.

Les gjeldende veilister for alle fylker her.

Powered by Labrador CMS