Arbeidene med oppgraderingen går hele døgnet hele uka på Sjølyst- og Bygdølokket. Men fortsatt er det et stykke frem til normalsituasjon.

Kaoset blir verre

Det er tidvis kø, kork og kaos ved Bygdølokket og Sjølystlokket på E18 i Oslo. Statens vegvesen regner med at det blir verre før det blir bedre igjen.

Hver dag kjører ca. 78.000 kjøretøy gjennom de to tunnel-lokkene på en av Norges mest trafikkerte veier inn og ut av Oslos vestside.

Trafikkomleggingen skjer som en følge av et omfattende oppgraderingsarbeider, som pågår døgnkontinuerlig.

De fleste tar hensyn - men noen sniker

- Alle som ferdes i området og gjennom anleggsområdet har merket trafikkomleggingen godt. Men det går faktiske bedre enn forventet. Bilistene er flinke til å ta hensyn, følge skilting og tilpasse farten etter forholdene, oppsummerer byggeleder Øyvind Sæther etter to uker med trafikkomlegging.

For tiden er det ett felt i hver retning gjennom Sjølyst- og Bygdølokkene på E18. I tillegg er gang- og sykkelveien lagt om.

Rehabiliteringsarbeidene pågår arbeidet døgn rundt for å gjøre ulempene for trafikanter, andre reisende og naboer så få og korte som mulig.

Riktignok sliter prosjektet med privatbiler som på tross av forbud-skilting bruker pårampen fra Skøyen opp på E18 inngående. Denne er åpen kun for busser, men snart kommer en egen bussbom som skal løse dette.

- Litt verre først

Selv om det meste går som planlagt, frykter Øyvind Sæther at det blir litt verre før det blir bedre igjen.

- Snart – kanskje allerede denne uka – tar pendletrafikken seg opp igjen. Sammen med økt næringstransport regner vi med at dette betyr økt trafikk på morgen og ettermiddag. Det vil trolig bety lengre køer i de tradisjonelle rushtidene, sier byggelederen.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland passer på at det er full trøkk i arbeidet. Nylig sjekket hun fremdriften sammen med Øyvind Sæther og Hanne Barane Haldorsen i prosjektet.

Men Vegvesenet håper at åpninger av flere kjørefelt skal hjelpe på etter hvert.

- Går alt etter planen så åpner vi ett ekstra kjørefelt i vestgående retning tidlig i august. Trolig rundt månedsskiftet åpner vi også ett ekstra i østgående, slik at begge retninger har trafikk i to kjørefelt. Det betyr en økning i kapasitet og bedret fremkommelighet til tross for fortsatt innsnevringer og nedsatt hastighet gjennom anleggsområdet, sier Øyvind Sæther i Vegvesenet.

Statens vegvesen oppfordrer alle som bruker strekningen og som kan å la bilen stå og heller reise kollektivt, sykle eller gå – om mulig. Må du kjøre, er skiltet omkjøring via Ring 3 fornuftig.

Powered by Labrador CMS