Strekningen på fv. 120 som har vært stengt på grunn av raset i Gjerdrum, åpnet i dag like over klokken 13 (bildet ble tatt ved åpningstidspunktet). Veien går gjennom rundkjøringen der det skimtes en hvit og blå bil på bildet. Det raser fortsatt av kantene og NVEs langgraver arbeider med å stabilisere kanten som har spist seg flere titalls meter innover mot rundkjøringen i sommer. Norsk Saneringsservice er i sluttfasen med å fjerne alt som har rast ned i rasgropa. Man er også i gang med å demontere et hus nedenfor raset (nede til venstre i bildet).
Strekningen på fv. 120 som har vært stengt på grunn av raset i Gjerdrum, åpnet i dag like over klokken 13 (bildet ble tatt ved åpningstidspunktet). Veien går gjennom rundkjøringen der det skimtes en hvit og blå bil på bildet. Det raser fortsatt av kantene og NVEs langgraver arbeider med å stabilisere kanten som har spist seg flere titalls meter innover mot rundkjøringen i sommer. Norsk Saneringsservice er i sluttfasen med å fjerne alt som har rast ned i rasgropa. Man er også i gang med å demontere et hus nedenfor raset (nede til venstre i bildet).

Kvikkleire-stengte fv. 120 i Gjerdrum er åpnet igjen

Har vært stengt siden raset i desember 2020.

Publisert Sist oppdatert

Noen minutter over klokken 13 i dag, etter at Gjerdrum-ordfører Anders Østensen og fylkesråd for samferdsel i Viken Olav Skinnes hadde sagt noen ord, ble den ras-stengte fv. 120-strekningen i Gjerdrum åpnet for trafikk.

Fylkesveien går bak det lille høydedraget ved raskanten på bildet. Det raser fortsatt litt fra raskanten og kanten har spist seg mange titalls meter innover mot fylkesveien i sommer. Men det er fortsatt over hundre meter igjen til veien og NVE arbeider med stabilisering av kanten. NVEs langgraver på bildet er satt i arbeid med dette. Tippbiler frakter masser fra oversiden av raset og rundt til bunnen.

Den veien som synes best på bildet, er den lokale veien ned til Nystulia, der mange sikkert husker det sto en bil med lysene på, på raskanten, et døgn ved årsskiftet. Den lokale veien blir ikke åpnet med det første, om noen gang. Den lokale veien går opp til rundkjøringen der det står en blå-hvit bil på bildet. Fylkesveien, som åpnet i dag, krysser denne rundkjøringen nord-sør.

Bilde fra mars 2021, på det laveste punktet på fv. 120 der kvikkleira fløt over veien fra raset noen hundre meter lenger nord nord. Da lå leira fortsatt over veien, og rekkverk, avløp, strømledninger og veilys var revet vekk. Nå er leira fjernet og det andre er på plass igjen.
Bilde fra mars 2021, på det laveste punktet på fv. 120 der kvikkleira fløt over veien fra raset noen hundre meter lenger nord nord. Da lå leira fortsatt over veien, og rekkverk, avløp, strømledninger og veilys var revet vekk. Nå er leira fjernet og det andre er på plass igjen.
Powered by Labrador CMS