I dette området av fylkesvei 360 i Notodden ble avlivingen foretatt. Hendelsen omtales som skjedd på Tinnegrendveien. Det står Sauheradveien på Google-bildet fordi det er en overgang mellom veinavnene i dette området.
I dette området av fylkesvei 360 i Notodden ble avlivingen foretatt. Hendelsen omtales som skjedd på Tinnegrendveien. Det står Sauheradveien på Google-bildet fordi det er en overgang mellom veinavnene i dette området.

Lastebilsjåfør frikjent etter avliving av rådyr

Statsadvokaten skar gjennom og anket den rettskraftige fengselsdommen.

Publisert Sist oppdatert

I september 2021, ble et rådyr ble påkjørt og hardt skadet i Notodden kommune. To sjåfører som kom til stedet valgte å avlive det hardt skadde dyret. Det ble gjort ved at en lastebilsjåfør rygget over dyrets hode slik at det døde momentant. Den andre forbipasserende sjåføren holdt dyret under ryggingen.

Hendelsen fikk mye medieoppmerksomhet på grunn av at en forbipasserende fotgjenger reagerte sterkt på avlivingen. De to sjåførene ble anmeldt og dømt til henholdsvis 16 og 24 dagers ubetinget fengsel i Telemark tingrett.

Statsadvokaten ryddet opp i uretten

Den ene av de to valgte å godta dommen, mens den andre anket og ble frikjent.

Agder lagmannsrett mente avlivingen ikke var uforsvarlig. Dermed oppsto en situasjon der en person var rettskraftig dømt til fengsel for noe ankedomstolen mente ikke var rettsstridig.

Kort tid etter lagmannsrettens dom valgte imidlertid statsadvokaten å anke den rettskraftige tingrettsdommen til fordel for domfelte.

Etter Straffeprosessloven kan nemlig påtalemyndigheten anke til gunst for domfelte også etter at ankefristen er gått ut.

I anken sto det blant annet:

«Bevissituasjonen i forhold til B er den samme som for A, og påtalemyndigheten finner derfor at også B må frifinnes. Når anken blir henvist vil påtalemyndigheten frafalle forfølgningen, slik at lagmannsretten kan avsi frifinnelsesdom uten ankeforhandling (...)».

- Riktig og god løsning

Det ble avsagt frifinnelsesdom umiddelbart, etter skriftlig behandling.

Den nå frikjente mannens forsvarer, Wenche M. Kåsa, opplyser til Rett24.no at hennes klient ennå ikke var blitt innkalt til soning før påtalemyndigheten snudde.

- Det var en sammensatt vurdering bak det at han ikke anket, men han opplever at den løsningen den saken nå har fått er riktig og god, sier Kåsa til nettstedet.

Powered by Labrador CMS