I dette området av fylkesvei 360 i Notodden ble avlivingen foretatt. Hendelsen omtales som skjedd på Tinnegrendveien. Det står Sauheradveien på Google-bildet fordi det er en overgang mellom veinavnene i dette området. Foto: Google Street View

To ble dømt til fengsel etter rådyravliving med lastebil - en anket - og ble frikjent

Telemark tingrett mener de to brøt Dyrevelferdloven - Agder lagmannsrett mener at handlingen ikke var straffbar.

Publisert

Svein Brøndahl og en lastebilsjåfør fra Notodden ble 11. oktober 2022 dømt til fengsel for ulovlig håndtering og avliving av dyr, etter at de i september 2021 avlivet et påkjørt rådyr ved å rygge over det med lastebil på fylkesvei 360 Tinnegrendveien i Notodden.

Retten konkluderte med at de to tiltalte brøt dyrevelferdsloven da Svein festet en lastestropp rundt halsen på det påkjørte dyret og løftet det seks-sju meter bort til kjørebanen, slik at den andre tiltalte kunne rygge over hodet til rådyret med lastebil for å avlive det. Dyret døde momentant.

I Telemark tingrett fikk lastebilsjåføren 16 dagers ubetinget fengsel, mens Brøndahl som holdt fikk 24 dager. Kun sistnevnte valgte å anke til Agder lagmannsrett. Dommen mot sjåføren er derfor rettskraftig.

Mandag kom dommen fra Agder lagmannsrett, med full frifinnelse som resultat. Lagmannsretten mener tiltalte i praksis ikke hadde mulighet til å la dyret «ligge i fred» i påvente av at viltnemnda skulle komme, ettersom det hardt skadde dyret uansett ikke lå i fred.

Egnede våpen var ikke tilgjengelig. Kjøretøy må, i enkelte nødstilfeller, kunne aksepteres som avlivningsmetode, skriver retten, og fortsetter:

«Det er på det rene at avlivningen av rådyret var vellykket, og at det skjedde raskt ved første forsøk. Både B og tiltalte har forklart at de var helt sikre på at metoden med å rygge over hodet på rådyret ville fungere slik det var tenkt. Etter lagmannsrettens bevisvurdering er tiltaltes avlivning av rådyret og håndteringen av rådyret i forkant/i forbindelse med avlivningen, ikke i strid med at avlivning av dyr i en nødssituasjon i størst mulig grad skal skje på dyrevelferdsmessig måte.»

Dermed er det nå altså en rettskraftig tingrettsdom mot lastebilsjåføren på et forhold som lagmannsretten mener ikke er straffbart. Lastebilsjåføren har foreløpig ikke sonet dommen.

- Nå skal først påtalemyndigheten ta stilling til om denne avgjørelsen (red.anm.: dommen i lagmannsretten) skal ankes. Men om den blir rettskraftig, så er det eventuelt opp til den andre domfelte å begjære gjenåpning av tingrettens avgjørelse. Med den nye opplysningen som denne dommen representerer, vil det kunne være grunnlag for gjenåpning, sier statsadvokat Petter Sødal til Rett24.no.

Powered by Labrador CMS