Lastebil stoppet med avgiftsfri diesel på tanken i Trøndelag 24. mai 2022.
Lastebil stoppet med avgiftsfri diesel på tanken i Trøndelag 24. mai 2022.

Må betale 100.000 kroner etter kontroll

Både eier og sjåfør er ansvarlig for at det betales.

Publisert

Statens vegvesen gjennomførte to dieselprøver på tunge kjøretøy i en utekontroll i Verdal 24. mai.

På ett kjøretøy, en lastebil med tillat totalvekt over 20.000 kg, viste prøveresultatet at det ble kjørt på avgiftsfri diesel (se bildet).

Kjøretøy som er ment for veitrafikk har ikke lov til å bruke avgiftsfri diesel, men båter, anleggsmaskiner, motorredskap, stasjonærmotorer og andre kjøretøy som ikke er ment for veitrafikk kan benytte avgiftsfri diesel.

Dersom man fyller feil og ikke melder fra til Skatteetaten, og det blir oppdaget ved kontroll, må man betale en avgift.

Avgift beregnes etter følgende tabell (Lovdata: § 3-11-7.Urettmessig bruk av merket mineralolje og biodiesel). Motorvognens tillate totalvekk og avgift:

  • 0- 3499 kg, 20.000 kroner
  • 3500-7499 kg, 40.000 kroner
  • 7500-14.999 kg, 60.000 kroner
  • 15.000-19.999 kg, 80.000 kroner
  • 20.000 kg og over, 100.000 kroner

- Både eier og den som disponerer kjøretøyet er ansvarlig for at avgiften betales, uavhengig av hvem som faktisk har fylt avgiftsfri diesel, skriver Vegvesenet i en melding etter kontrollen.

Powered by Labrador CMS