NY LOV: Statens vegvesen får muligheter til å ilegge gebyr for visse overtredelser av yrkestransportregelverket.

Nå kan Statens vegvesen ilegge kabotasjebøter

Endringen skjer med virkning fra 1. mars.

Publisert Sist oppdatert

Fra denne datoen kan Statens vegvesen, i tillegg til politiet selvsagt, ilegge gebyr for visse overtredelser av yrkestransportregelverket.

Frem til nå har Statens vegvesen håndhevet brudd på konkrete regler om blant annet godstransportkabotasje, ved å anmelde forholdet til politiet.

- Etter 1. mars kan vi ilegge overtredelsesgebyr på stedet, noe som gjør at kontrollarbeidet vårt blir mer effektivt, sier Stine Yttervoll Lepsøy i Statens vegvesen.

Gebyr for å ikke ha førerattest og transportløyve

Samferdselsdepartementet innfører overtredelsesgebyr for å ikke ha med seg førerattest og løyve under transporten. I de tilfellene der transportforetaket ikke har løyvedokument eller førerattest, kan vi gi gebyr på 60.000 kr.

Det skal ikke lønne seg å bryte reglene

Både regjeringen og Stortinget vil at Statens vegvesen og politiet i større grad skal gi gebyr når yrkestransportregelverket brytes. Dette er for å bidra til at flere følger reglene.

- Selv om det nå åpnes for at vi og politiet kan bruke mer gebyr, erstatter ikke det anmeldelse, etterforskning og eventuell bot for de mest alvorlige bruddene. De mest graverende tilfellene eller gjentagende brudd, skal fortsatt anmeldes, sier Stine Yttervoll Lepsøy.

Nye gebyrsatser for overlast

Gebyrsatsene for overlast på kjøretøy endres fra 1.mars. Dette gjelder for aksel, boggi, trippelboggilast og for totalvekt. Satsene her

Nye rammer for persontransportkabotasje

Fra 1. januar 2024 kan utenlandske busselskap kun utføre persontransport på norske veier i perioder på maksimalt 20 dager sammenhengende, og maksimalt 30 dager totalt per kalenderår.

Vi regner oppstart av kabotasjeperioden fra den dagen transportøren starter på den første kabotasjeturen i Norge. Perioden avsluttes når bussen som benyttes er ute av landet.

– Rammene som nå er satt er i tråd med regjeringens handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren og er med på å sikre like konkurransevilkår og hindre sosial dumping, avslutter Stine Yttervoll Lepsøy.

Powered by Labrador CMS