Bussulykke i Fredrikstad 28. desember 2022. En av bussene kom over i motgående kjørefelt og kolliderte i lav fart med møtende buss. Begge bussene fikk omfattende skader på førerplass i kollisjonen. En bussfører omkom, og en bussfører ble alvorlig skadet.
Bussulykke i Fredrikstad 28. desember 2022. En av bussene kom over i motgående kjørefelt og kolliderte i lav fart med møtende buss. Begge bussene fikk omfattende skader på førerplass i kollisjonen. En bussfører omkom, og en bussfører ble alvorlig skadet.

Nå skal det bli slutt på at bussjåfører sikres av plast og glass

Etter årevis med dødsulykker, tar regjeringen grep.

Publisert Sist oppdatert

– Det skal være trygt å kjøre buss på norske veier, både for passasjerer og for sjåfør. Vi har dessverre i løpet av de siste årene sett en rekke alvorlige frontkollisjoner hvor bussjåfører har blitt hardt skadet eller drept. Derfor innfører vi fra 1. oktober krav om at alle nye busser som brukes i løyvepliktig transport skal ha en sterkere konstruksjon i front, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

For mens sjåfører av lastebiler og personbiler er sikret av strenge krav til sikkerhet, har dette kommet helt i bakleksa for bussjåfører. Sjåføren sitter i realiteten beskyttet av glass og plastikk. Når store kjøretøy kolliderer, blir det stygt med dette utgangspunktet.

Nå tar regjeringen grep. Fra 1. oktober innføres krav om forsterket konstruksjon i front av bussen. På den måten skal bussen være bedre beskyttet mot å gå i oppløsning i en frontkollisjon. Dermed vil også sjåføren være betydelig mindre utsatt for alvorlige skader.

De nye sikkerhetskravene følger opp tilrådinger fra Statens havarikommisjon om å heve kollisjonssikkerheten i buss og forslag som har vært på høring. Havarikommisjonen har i en årrekke kommet med tilrådinger for å forbedre sjåførenes sikkerhet.

Arbeidet for bedre kollisjonssikkerhet fortsetter

Samtidig som disse nye kravene innføres, fortsetter arbeidet for bedre kollisjonssikkerhet i buss.

– Jeg er glad for at vi nå innfører krav som vil sikre bussjåførene våre bedre. Dette er et viktig første skritt for bedre kollisjonssikkerhet i buss, men arbeidet må fortsette. Derfor får Statens vegvesen i oppdrag både å vurdere ytterligere nasjonale krav og å gjennomføre nye initiativ for å påvirke det internasjonale regelverksarbeidet, sier Nygård.

Sikkerhetskrav til alle nye busser i løyvepliktig transport

Regjeringen ønsker at kravet om en forsterket konstruksjon i front av bussen skal gjelde for alle busser i løyvepliktig transport, både i og utenfor rute.

Da dette ikke var tydelig nok formulert i høringen av forskriftsendringen, sendes dette nå ut på ny forkortet høring før endringene fastsettes formelt.

Powered by Labrador CMS