TUNGTRAFIKK: Det vil være transporter fra Øverbygd og Setermoen via Bardufoss og ut til Sørreisa utover i februar, dels på fylkesveinettet og på E6 i området.

Nordic Response nærmer seg-  vær oppmerksom langs veien

20.000 SOLDATER: Fra 5. til 14. mars pågår det en øvelse i det nordlige Norge, Sverige og Finland.

Publisert Sist oppdatert

Nordic Response 2024 nærmer og i Norge blir det mest aktivitet fra Bjerkvik og Indre Troms og videre nordøstover til Alta og Midt-Finnmark. E6 og riks- og fylkesveinettet i Finnmark vil bli mest berørt. 

I Troms

Militær kolonnekjøring og øvelsesaktivitet kan føre til forsinkelser i trafikken i de berørte områdene, forteller Troms fylkeskommune.

I forkant av øvelsen / i februar skal styrkene drive med vintertrening, hovedsakelig i Indre Troms. I forbindelse med det vil det være transporter fra Øverbygd og Setermoen via Bardufoss og ut til Sørreisa utover i februar, dels på fylkesveinettet og på E6 i området. 

I Finnmark

Også i Finnmark blir øvelsen godt merkbar, skriver Finnmark fylkeskommune. 

Disse hovedveistrekningene i Finnmark blir særlig berørt:

  • E6 mellom Kvænangen og Skaidi
  • E45 mellom Alta og grense Finland (Hetta)
  • Rv. 92 fra kryss E45 mot Skáidi
  • Rv. 94 fra kryss E6 til Hammerfest
  • Fv. 8008 – Gargiaveien

Kolonnetrafikk Langnes - Alta

Fra 27. februar vil det være militær kolonnetrafikk på E6 mellom Langnes og Alta. Ved Langnes vil det være redusert hastighet på grunn av transporter fra Forsvarets midlertidige havn på stedet.

En kolonne består av fire til tolv militære kjøretøy. Kolonnene vil være merket, og kjøretøy med bred last vil ha følgebil og ekstra merking. En militær kjøretøykolonne må ikke hindres eller forstyrres.

Vær ekstra oppmerksom i øvingsområdene

Under feltøvelsen som starter 3. mars, vil det være militær øvingsaktivitet på deler av de berørte hovedveistrekningene. Strekningene kan bli stengt i inntil 15-20 minutter.

– Strekningene vil være skiltet spesielt, og Militærpolitiet vil være til stede og informere trafikantene. Vi oppfordrer til ekstra oppmerksomhet på disse strekningene, sier Nilsen.

Feltøvelsen avsluttes 14. mars, men det vil være militære forflytninger i Finnmark fram til 20. mars. 

Øver på nordisk samarbeid

20.000 soldater fra 14 land skal delta i Nordic Response. Av disse vil cirka 10.000 være på land. Nordic Response 2024 er en naturlig del og forlengelse av NATO-øvelsen Steadfast Defender med til sammen 90 000 deltakere.

Under feltøvelsen vil Forsvaret komme med daglige trafikkoppdateringer knyttet til militær trafikk, både i NRKs distriktssendinger og andre regionale medier.

Sikkerhet og trygg ferdsel er en grunnstein i øvelsen Nordic Response. Fylkeskomunene oppfordrer trafikantene til å følge med på trafikkinformasjon og informasjon som gis av Forsvaret og andre myndigheter om øvingsaktiviteten.

Powered by Labrador CMS