Tromsø brann og redning har fått denne Polaris-UTV-en til bruk der det er vanskelig å komme frem med brannbiler. Den har plass til fire røykdykkere, diverse utstyr og skal ha en tilhenger som kan frakte seks skadde.

Ny UTV til bruk ved brann i tunnel

Tromsø brann og redning har fått et nytt kjøretøy til bruk ved utrykking til hendelser i tunneler, terreng og ved skred.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

I forbindelse med den kommende rehabiliteringen av tunnelsystemet i Tromsø, vil det bli nedsatt fremkommelighet og tidvis kødannelse i og utenfor tunnelene i byen. Brannvesenet så for seg enda vanskeligere tilgang til tunnelene i nødsituasjoner – så de søkte fylket om en drøy million kroner i støtte til innkjøp av et spesialtilpasset kjøretøy med IR-kamera.

Valget falt på en nett og kjapp UTV, med plass til slukkeutstyr, fire røykdykkere i fullt utstyr og opptil seks skadde på tilhenger bak.

Brannsjef Øystein Solstad i Tromsø brann og redning, er glad Troms og Finnmark fylkeskommune innvilget søknaden:

- Vi har i lang tid vært i dialog med fylkeskommunen om forbedring av brannsikkerheten i tunnelene – så vi er veldig takknemlige for at dette viktige tiltaket er kommet på plass.

Brannmester Frank Stangnes fikk overrakt den nye UTV-brannbilen fra fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap).

Avdelingsleder for vei i Troms og Finnmark fylkeskommune, Øyvind Strømseth, er også fornøyd med nyanskaffelsen.

- Vi har i lang tid hatt et utmerket samarbeid med brannvesenet om forbedring av brannsikkerheten i tunnelene våre. Den nye UTV-en er et av resultatene av dette arbeidet, sier Strømseth.

Mange bruksmuligheter

Brannmester i Tromsø Brann og redning, Frank Stangnes, ser for seg mange bruksområder for kjøretøyet.

- Med en UTV kan vi mye lettere ta oss frem i ulendt terreng, i tillegg til oppdrag i trange tunneler. På grunn av klimaendringene, kan vi I fremtiden forvente våtere klima, med økt fare for jord-, leire- og steinskred over vei i områder med bebyggelse. En UTV kan enklere ta seg over skredområder, når man for eksempel må frakte ut skadde personer.

- Ikke minst blir kjøretøyet svært nyttig når vi er på oppdrag i parkeringsanlegg eller andre trange områder, der de store brannbilene våre ikke kommer til. Så dette gir oss mye nytte for pengene, slår brannmesteren fast.

Samfunnsutviklerrollen

Fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune, Agnete Masternes Hanssen (Ap), er glad for å kunne bidra i sikkerhetsarbeidet.

- Som eier av tunnelsystemet på Tromsøya, er det viktig for oss at tunnelene blir så sikre som mulig. Dette gjelder både i fremtidens normale driftssituasjon – men kanskje spesielt under oppgraderingen av tunnelene. Som samfunnsutvikler, er det generelt i fylkeskommunens interesse å bidra til forbedring av sikkerhet og beredskap i fylket vårt. Denne UTV-en vil også kunne bidra til andre oppgaver enn innsats i våre tunneler. Vi er veldig glade for å kunne bidra til trygghet for befolkningen, sier fylkesråden.

Tromsø brann og redning skal bruke den nye UTV-en til:

  • Førsteinnsats ved kjøretøybranner i tunneler og parkeringsanlegg
  • Evakuering av personer i røykfulle omgivelser i tunneler
  • Bruk ved lange innsatsveier og lange slangeutlegg, som tunneler og parkeringsanlegg
  • Bruk til logistikk og transport på store skadesteder
  • Transport av utstyr og personer utenfor kjørbar vei
  • Bruk i ekstremvær og ved oversvømmelser
  • Innsats ved jord-, leire- og steinskred
  • Innsats ved snøskred
  • Bistå med søk etter personer
  • I innsats som fremskutt enhet ved større arrangementer
Powered by Labrador CMS