SATSES: I revidert nasjonalbudsjett skal er det økte bevilgninger for å ta vare på de veiene vi allerede har.

- Pengene til skipstunnel bør heller brukes på nye døgnhvileplasser

NLF er glade for at det skal brukes mer penger på veivedlikehold. Men vil droppe skipstunnel til fordel for flere døgnhvileplasser for lastebiler.

– Det er gledelig og på tide at det endelig satses mer på veivedlikehold i dette landet. Samtidig settes det ikke av noen midler til flere døgnhvileplasser eller andre formål som sikrer anstendige arbeidsforhold langs norske veier, sier administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo.

Torsdag klokken 10:45 ble revidert nasjonalbudsjett lagt frem, og her planlegges det for et løft for vedlikehold av riksveiene.

Bevilgningen foreslås økt med 1,2 milliarder kroner. Dette kommer på toppen av de 9,4 milliardene som allerede ligger inne i nasjonalbudsjettet for 2023, og blir en styrkning på én milliard kroner.

Videre foreslås det en økning på 190 millioner kroner som følge av den ekstraordinære lønns- og prisjusteringen av budsjettet samt en økning på 1,8 millioner kroner til utgifter som følge av den midlertidig økte arbeidsgiveravgiften på inntekt over 750.000 kroner.

Drift og vedlikehold

I en tid hvor det skal spares på det meste innen samferdsel, har administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo, tidligere uttalt at det i en hardt presset økonomisk situasjon er viktig å rette søkelyset mot veivedlikehold fremfor store gigantprosjekter. Spesielt når så mange viktige veiprosjekter har blitt satt sparebluss den siste tiden.

– Det er derfor svært positive signaler fra regjeringen at de vil bevilge 1,2 milliarder kroner til mer drift og vedlikehold av riksveiene, sier Mo.

200 prosjekter over hele landet

Statens vegvesen vil prioritere vedlikeholdstiltak som skal kunne startes opp i 2023. Det meldes om at pengene skal gå til blant annet dekkelegging, bergsikring, drenering, vedlikehold av bru og tunnel, rekkverk, veiutstyr, elektro- og trafikksikringstiltak.

Statens vegvesen melder om at de 15. mai, vil legge frem en liste med 200 prosjekter i hele landet som skal bidra til å stanse forfallet og gi bedre trafikksikkerhet og framkommelighet på riksveiene.

- Skuffende

- Mer skuffende er det at det ikke er satt av midler til å få etablert flere og gode døgnhvileplasser. NLF har en rekke ganger påpekt at målet om å få etablert 80 døgnhvileplasser innen 2023 ikke er nådd, men endte på kun 55, sier Mo.

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett opplyses det om at Kystverket har utarbeidet en oppdatert kostnads- og usikkerhetsanalyse som estimerer at forventet kostnad for å bygge skipstunnel ved Stad har økt fra 3,5 milliarder kroner 5,7 milliarder kroner. Det betyr at kostnadsrammen har økt fra 4 til 7,1 milliarder kroner.

Signalene er at prosjektet utsettes mens regjeringen frem mot statsbudsjettet for 2024 ønsker at Kystverket vurderer om prosjektet kan gjennomføres til lavere kostnad.

– Når vi ser hvordan kostnadsrammene på skipstunnel sprenges burde dette prosjektet skrinlegges. Pengene som ble lagt på bordet for skipstunnel, bør heller brukes på døgnhvileplasser, og andre formål som sikrer anstendige arbeidsforhold langs norske veier, avslutter NLF-direktør, Geir A. Mo.

Powered by Labrador CMS