Posten Norge har kjøpt seg inn i svenske Elonroad. Bilde fra innstallering av ladeskinne i Getingevägen i Lund i Sverige.

Posten satser på ladeskinner i vei og ladematter på parkeringsplasser

Posten går inn på eiersiden i Elonroad AB, som utvikler en teknologi hvor el-kjøretøy lades under kjøring eller på en egenutviklet matte under parkering.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Posten vil om kort tid starte et pilotprosjekt i Trondheim hvor elkjøretøyene lades uten ladekabel.

- Dette er en innovasjon som vi tror kan være med å forenkle bruken av elektriske kjøretøy. Vi vil være en del av omstillingen til elektriske transporter og som bransje har vi mye å vinne på å teste nye løsninger for å minske klimautslipp. Elonroads teknikk er veldig lovende og vi investerer ikke bare i selskapet, men går også inn i et felles utviklingsprosjekt for stasjonær ladning uten bruk av ladekabel i Norge og i Sverige, sier Odd Roger Tiller som er regionsdirektør i Posten.

Elonroad er et svensk selskap som har utviklet en teknikk for elektriske bilveier, basert på en ladeskinne som lader elkjøretøy både under kjøring og parkering. Elonroad produserer, installerer, betjener og vedlikeholder ladeskinnen. Nå starter selskapet neste fase i kommersialiseringen av elektrifiserte bilveier og lading via ladeskinner på bakken.

Elonroad driver allerede et prosjekt for det svenske Trafikverket i Lund i Sverige, der teknikken testes på en strekning for byens busser.

Samtidig med emisjonen, startes det også to nye pilotprosjekter med Bring om utvikling av stasjonære ladeløsninger i Norge og Sverige.

Ladeskinnen og de elektriske kjøretøyene kommuniserer, og de blir ladet mens de kjører eller mens de står parkert - uten strømledning.

Skal inn på flere markeder

- Vår visjon er å være en muliggjører for klimaeffektive transporter. Reduserte utslipp i transportsektoren gir store positive effekter og vi ønsker våre nye eiere velkommen med på den reisen. I første omgang får vi mulighet til å fortsette å rulle ut teknikken på nye steder i Sverige. Målet er å gradvis komme inn på flere markeder, sier Karin Ebbinghaus, administrerende direktør på Elonroad.

Andre selskaper som også går inn på eiersiden nå er Almi Invest Greentech og EUs risikokapitalfond EIT Urban Mobility. Pengene skal brukes til å sertifisere teknikken og gjøre selskapet klar for kommersiell utrulling etter pågående pilotprosjekt. Målet er i 2025 å kunne bruke teknologien til alle typer av elektriske kjøretøy.

Om Elonroad

Elonroad er et selskap innen e-Mobility som utvikler, produserer, installerer og driver teknologi for elektriske veier for å lade elkjøretøy mens du kjører eller parkerer. Selskapet startet i 2014 og har hovedkontor i Lund med 12 ansatte.

Teknologien er testet i tre år på en privat vei og har blitt testet siden 2020 i prosjekter med det svenske Trafikverket for busser i Lund og for stasjonær lading ved DHLs terminal i Sverige.

Powered by Labrador CMS