Redusert tillatt aksellast på fylkesveier i Viken

Viken fylkeskommune innfører redusert tillatt aksellast på enkelte fylkesveier i Buskerud.

Publisert

Aksellastrestriksjonen gjelder fra det tidspunktet skiltene blir satt opp, og opphører når skiltene blir tatt ned. For nærmere informasjon, ring Vegtrafikksentralen, tlf. 175.

Det gjøres unntak fra restriksjonene for renovasjon, utkjøring av melk i tank, utkjøring av fôr til husdyr, tømming av septik, bergingsbiler, utrykningskjøretøy, veivedlikeholdsmaskiner og buss i rute.

Fylkeskommunen har satt ned tillatt aksel-, boogi- og trippelboogilast på følgende fylkesveier:

Nedsatt til 6 tonn

Drammen

 • Fv. 2684 Grimsrudbukta – Klokkarstua og krysset med fv.289
 • Fv. 2716 Andorsrudveien – Løysebakken
 • Fv. 2722 Ormtjern – Åsen

Kongsberg

 • Fv. 2766 hele
 • Fv. 2768 Hillestad- Sagvollen
 • Fv. 2780 hele

Ringerike

 • Fv. 2820 Prestfoss – Hole Bru
 • Fv. 2846 Tingstad-Gren
 • Fv. 2830 Ruud kapell – Nakkerud
 • Fv. 2880 Heggen – Veme
 • Fv. 2878 Kvernvollen – Gardhammar
 • Fv. 2886 Olde bru – Solli
 • Fv. 2892 Kølabunn – Solum
 • Fv. 2896 Avkjøring skiheis – Ringnes
 • Fv. 2896 Noresund – Fyrandsbråten

Numedal

 • Fv. 2816 Grenskogen
 • Fv. 2738 Lyngdal – Bingen
 • Fv. 2740 Nyseterveien (Grusdelen)
 • FV. 2800 Wetterhusgrend

Nedsatt til 8 tonn

 • Fv. 2784 Letmolikysset – Lyngdalsvegen