Hensynet til E18-trafikantenes sikkerhet veier tyngst, sier byggeleder Hege Gran-Henriksen som forklaring på at farten fra mandag kveld settes til 30 km/t i perioder med sprengning nær europaveien.

Setter ned farten på E18 til 30 km/t

Det kan bli steinsprut på europaveien i Bærum fra og med mandag.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Fra mandag må E18-trafikanter forberede seg på perioder med kø og nedsatt fart forbi Strand i Bærum. Grunnen er sprengningsarbeider nær europaveien.

Anleggsarbeidene på Vestkorridorens første etappe har pågått mellom Fornebukrysset og Strand siden juni i år. En del av det forberedende anleggsarbeidet krever midlertidige omlegginger av E18.

Arbeid på kveldstid og lørdager frem til jul

I januar skal E18 mellom Strandkrysset og gangbrua ved Holtet flyttes midlertidig. Den midlertidig omlagte E18-traseen blir da liggende på sørsiden av dagens europavei.

For å få plass til dette, må det sprenges inntil E18 ved Strand. Fra mandag 15. november og frem til jul vil sprengningsarbeidet pågå mandag til onsdag kl. 20.00-21.00 og lørdager kl. 8.00-10.00.

Redusert fart

- Vi prioriterer sikkerhet for trafikantene svært høyt. For å sikre at ingen blir skadet av steinsprut, vil vi derfor i forkant av salvene sette ned farten på E18 til 30 km/t i begge retninger. Her vil vi bruke putebil i alle kjørefelt, forteller byggeleder Hege Gran-Henriksen.

Hun understreker at E18-bilister også må være forberedt på at det kan bli full stans i perioder dersom det må ryddes stein fra kjørebanen eller at køen bli lang. Samtidig som farten på E18 settes ned, vil det også bli stans i trafikken i påkjøringsrampene til E18 i retning Strand mellom Vækerø og Blommenholm og på lokalveiene rundt Strand.

Powered by Labrador CMS