MAN satser på hydrogenlastebiler, med typenavn MAN hTGX, og planlegger å produsere og levere 200 kjøretøy i løpet av 2025 før serieproduksjon starter i 2026.

Skal levere 100 hydrogen-lastebiler til Norge neste år

MAN skal produsere en førserie på 200 hydrogenlastebiler i 2025. 100 av disse skal leveres til Norge, som med det blir det viktigste satsingslandet.

Publisert Sist oppdatert

– Dette er en verdensnyhet og en milepæl for arbeidet med å kutte utslipp i transportsektoren, sier Jan Carsten Gjerløw, leder av H2Truck-prosjektet i en pressemelding.

I prosjektet deltar sentrale aktører i hele verdikjeden innen produksjon og bruk av grønt hydrogen, med et mål om å få de 100 første hydrogendrevne lastebilene på norske veier innen utgangen av neste år.

At en aktør som MAN skal produsere sine første 200 hydrogenlastebiler er en milepæl i satsingen på hydrogen som energibærer i tungtransporten.

Norge er det første landet som får tilgang til lastebilene.

– Vi gleder oss veldig til nå å kunne tilby denne nullutslippsløsningen til interesserte kunder, sier Steinar R. Berg og Magne Skjerven, begge med ansvar for salg til storkunder hos MAN Truck & Bus Norge.

MANs satsing på hydrogen i tungtransport:

Johnny Martinsen, produktsjef last i MAN Truck & Bus Norge, ønsker å trekke frem følgende i forbindelse med satsingen på hydrogen:

  • Høy nyttelast, god rekkevidde og rask fylletid: Vi skal levere en førserie hydrogen trekkvogner i 6x2 og 6x4 utgave som er godt egent for norske forhold med en rekkevidde fra 450 til 500 km og som kan tankes i løpet av 10-12 minutter.
  • Vårt fokus er fortsatt klart på BEV: Elektrisk drivlinje har betydelige fordeler i forhold til andre drivkonsepter når det gjelder drifts- og energikostnader, spesielt innenfor lokal godstransport. Vår nye hydrogendrevne hTGX gjør at vi nå også kan tilby en alternativ og komplementær nullutslippsløsning til vår nye generasjon elektriske kjøretøy. Den vil passe godt til segmenter som er mer utfordrende å elektrifisere slik som langtransport og anleggssegmentet.
  • Optimalisert for krevende operasjoner: MAN hTGX er godt egnet for høye norske totalvekter. Den er robust og pålitelig og takler godt utfordrende miljøer. Den er også ideell for våre nordiske klimatiske forhold og utfordrende topografi.
  • Velprøvd MAN-teknologi: Som et 100 % MAN-produkt er MAN hTGX basert på den velprøvde TG-serien og bruker nyskapende og original MAN teknologi fra motorfabrikken i Nürnberg. Denne kombinasjonen garanterer høy ytelse, høy kvalitet og enkelt / rutinemessig vedlikehold.
  • Sterk partner: Vi har registrert stor interesse for hydrogenforbrenningsteknologien innenfor segmentene langtransport og anlegg fra norske aktører, og det er én av grunnene til at nettopp Norge er valgt som første land, avslutter Martinsen.

– MANs mål med å tilby hydrogenlastebilene er å tilby en alternativ nullutslippsteknologi i segmenter som er utfordrende å elektrifisere, sier Johnny Martinsen, produktsjef last i MAN Truck & Bus Norge.

Støtte til fire fyllestasjoner

En forutsetning for at hydrogenlastebilene kan rulle på norske veier er at det bygges fyllestasjoner. For å sikre en koordinert utrulling har MAN jobbet tett sammen med det norske selskapet Vireon, som skal bygge et nettverk av hydrogenstasjoner i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

– Det blir ingen hydrogenlastebiler uten fylleinfrastruktur, og vårt samarbeid med Vireon er derfor avgjørende for at nettopp Norge prioriteres så tungt, avslutter Martinsen.

Vireon har så langt fått tilsagn om støtte fra Enova til fire stasjoner i Norge.

Per Øyvind Voie er daglig leder i Vireon, som skal bygge ut fylleinfrastrukturen til hydrogen-kjøretøyene.

– Vi er klare til å bygge hydrogenstasjoner for lastebiler i Norge og har jobbet tett sammen med MAN og H2 Truck for å få de første 100 hydrogenlastebilene på veien allerede i 2025, sier Per Øyvind Voie, daglig leder i Vireon.

Serieproduksjon av lastebilen kan starte allerede i andre halvår 2026.

Vil ha myndighetene på banen

De første stasjonene vil gjøre det mulig å bruke hydrogen i noen utvalgte korridorer. På sikt skal det etableres et nettverk av stasjoner som gjør at hydrogenlastebiler kan brukes i hele landet. Voie påpeker at myndighetene må bidra så takten i omstillingen kan øke.

– Hydrogen som drivstoff har alle egenskapene som skal til for å erstatte diesel fullstendig i tungtransporten – og når MAN nå går i gang med sin førserieproduksjon kan det skje raskt. Men skal vi lykkes trengs det en mye raskere oppskalering av både hydrogenproduksjon og fylleinfrastruktur. I det nye forslaget til NTP var hydrogen til tungtransporten knapt nevnt, så her må myndighetene mye sterkere på banen om de mener alvor med å kutte utslippene, sier Per Øyvind Voie.

Nøyaktig hvor fyllestasjonene kommer, vil avhenge av hvem som investerer i hydrogen-lastebilene og hvor de skal kjøre, får AT.no opplyst.

Bredt samarbeid

Jan Carsten Gjerløw, daglig leder i Evig Grønn.

H2Truck-prosjektet er et samarbeid mellom lastebilbrukere, leverandører av hydrogen og lastebilprodusentene. Prosjektet skal øke kunnskapen i hele verdikjeden og bidra til å redusere barrierer og risikoen for den enkelte aktør. Prosjektleder Jan Carsten Gjerløw har samarbeidet med MAN i lang tid for å få til denne satsingen, og er svært fornøyd med at dette nå har lykkes og at Norge får tilgang til lastebilene først.

– Det er veldig gledelig at MAN nå kommer med de første lastebilene og raskt kan skalere opp produksjonen. Mange transportører er interessert i hydrogenlastebilene, men det er krevende å være tidlig bruker av ny teknologi. Et godt samarbeid mellom aktørene i verdikjeden vil sikre at hydrogen blir tilgjengelig når lastebilene kommer. Dette er fokuset i H2Truck, og jeg er glad for at utrullingen nå endelig kan starte, sier Jan Carsten Gjerløw, daglig leder i Evig Grønn.

Powered by Labrador CMS