Starter strekningsmåling av fart på E39 mellom Orkanger og Klett

22. november starter Statens vegvesen strekningsmåling av fart (S-ATK) på to strekninger på E39. Storsand- og Viggjatunnelen, og Mannsfjell-, Svalnes og Nausttunnelene.

Publisert Sist oppdatert

I forbindelse med sikkerhetsgodkjenning av tunnelene Storsandtunnelen, Viggjatunnelen, Mannsfjelltunnelen, Svalnes- og Nausttunnelene, innfører Statens vegvesen strekningsmåling av fart.

– Automatisk trafikkontroll er et effektivt trafikksikkerhetstiltak der vi har problemer med høy fart, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen. – Når vi nå inkluderer fem tunneler og kontroll i begge retninger, vil denne ombyggingen gi en betydelig bedre sikkerhet enn vi har i dag.

Starter opp måling 22. november kl. 12.00

De to strekningene, som ble godkjent for S-ATK i fjor, er nå ferdigstilt og starter opp onsdag 22. november klokken 12:00. Det vil måles gjennomsnittsfart i begge retninger.

Analyser fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at tallet på drepte og hardt skadde blir halvert på strekninger med gjennomsnittsmålinger (streknings-ATK), og at effekten holder seg i flere kilometer etter selve fartskontrollsonen.

Statens vegvesen og politiet samarbeider

Det er Statens vegvesen som sørger for oppsett og drift av fotoboksene, inklusiv fotografering av overtredelsene. 

Politiet har ansvaret for å følge opp de straffbare forholdene som blir avdekket.

Powered by Labrador CMS