UAVHENGIG: I en uavhengig undersøkelse gjort i Tyskland viser det seg at den elektriske MAN-lastebilen hadde halvparten av støynivået til den dieseldrevne.

Støyer halvparten så mye

HALVPARTEN: Ifølge en undersøkelse støyer MAN eTrucks bare halvparten så mye som en tilsvarende diesellastebil.

Publisert Sist oppdatert

Det er Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics IML og støymålingseksperter fra Peutz Consult som har utført støymålingene. Målingene er gjort under leveranser med lastebiler i urbane områder og resultatet viser at støyen fra elektriske lastebiler oppleves å støye bare halvparten av det diesellastebilene gjør. Faktisk så støyer MAN eTruck bare 1 dB(A)/m mer enn en personbil med forbrenningsmotor når den passerer i 20 km/t.

Skal utvikle standarder

MAN Truck & Bus deltar i «Mobility Study on Low-Noise Logistics» utført av Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics IML og finansiert av departementet for miljø, naturvern og transport i delstaten Nordrhein-Westfalen. Målet er å utvikle standarder for måling av støyutslipp under leveringsoperasjoner. MAN deltok med et pre-produksjonskjøretøy av den nye MAN eTruck, som settes i produksjon i 2024. Resultatet: elektriske lastebiler oppfattes - spesielt ved lave hastigheter - som bare omtrent halvparten så bråkete som sammenlignbare dieselbiler.

Positivt bidrag

Dr. Christoph Jeßberger, Produktstrategi-sjef i MAN, sier at med MAN eTruck ønsker vi å gi et positivt bidrag til mennesker og natur. Dette gjør vi først og fremst ved at bilen er lokalt utslippsfri, men også ved at bilen har en tydelig merkbar støyreduksjon. Målingene viser at våre nye MAN eTruck også kan brukes til kvelds og nattleveringer. Dette betyr en høy grad av fleksibilitet for våre kunder, som i praksis kan benytte bilene 24 timer i døgnet, 7 dager i uken - forutsatt at det juridiske er på plass.

49 dB(A): Støynivået i 20 km/t var under 49 dB(A) med den elektriske eTrucken til MAN ved kjøring i 20 km/t.

Støybegrensninger

Pålitelige støymålinger er viktige i mange sammenhenger. For eksempel har man i Nederland utviklet PIEK-støystandarden. For å få sertifisering til eksempelvis nattleveranser, blir lastebiler og påmontert utstyr samt annet transportutstyr akustisk testet. De må ikke overskride de bestemte desibelgrensene i en avstand på 7,5 meter. I Tyskland vurderes støyemmisjoner i henhold til TA Lärm (Technical Instructions on Noise Protection).

-Det er foreløpig ingen markeds- eller standardisert informasjon om støyutslipp fra alternativt drevne nyttekjøretøyer som benyttes til logistikk i Tyskland, sier Daniela Kirsch, prosjektleder hos Fraunhofer IML og fortsetter med at -Derfor trenger vi en løsning tilsvarende PIEK-sertifikatet som bedrifter kan benytte seg av.

Utfordrende

Da det ikke finnes oversikter over støyutslipps-verdier kan det ofte være vanskelig med å få nye tillatelser for leveranser på natt eller i rushtid. Det vil derfor være viktig å lage en oversikt om støyutslipp fra lastebiler med alternative drivsystemer ved leveranser i tettsteder slik at arbeidet til kommuner og myndigheter forenkles. Vi har funnet ut at de mangler data og måleverdier dersom de skal bestemme, mht. for eksempel på nattlevering i urbane områder," sier Kirsch. Fraunhofer-studien om støysvak logistikk har som mål å endre det.

Undersøkelse og målemetoder

REFERANSE: Som referansetruck ble det benyttet en MAN TGX 18.510 med samme vekt som den elektriske eTrucken.

Undersøkelsen forventes å bli publisert tidlig i 2024. Dataene ble samlet inn blant annet under en rekke målinger på MANs-testbane i München. Eksperter sendte MAN eTruck og en konvensjonell dieseldrevet MAN TGX 18.510 i samme vektklasse ut på banen og målte støynivået deres. De aktuelle bilene var trekkvogner med semitrailer og hadde en totalvekt på 40 tonn. Ansatte ved det akkrediterte målesenteret Peutz Consult GmbH utførte målingene på vegne av Fraunhofer IML. De satte opp kalibrerte håndholdte lydnivåmålere på høyre og venstre side av kjørebanen, hver med en avstand på 7,5 m.

Ulike scenarier ble simulert på MAN-testbane og støyemisjonene ble målt: Først, kjøring i 20 km/t med AVAS akustisk varslingssystem slått på - dette involverer kunstige kjørelyder ettersom rullestøyen fra dekkene først høres tydelig når hastigheten er over ca. 20 km/t. Ytterligere målinger ble tatt i 30 km/t og ved rygging med ryggevarsling på og av. I tillegg ble det samlet inn data under akselerasjon. Hver måling ble utført minst ti ganger.

Resultat av målingene i München

Målte verdier i henhold til målerapporten av luftstøymålingene på MAN testbane 17. mars 2023:

Testresultater:

MAN eTruck MAN TGX 18.510 Differanse
Rygging (med/uten ryggevarsling)47,8/45,7 dB(A)60,9/60,1 dB(A)-13,1/14,4 dB(A)
Akselerasjon50,4 dB(A)62,4 dB(A)-12 dB(A)
Kjøring 20 km/t48,9 dB(A)54,7 dB(A)-5,8 dB(A)
Kjøring 30 km/t52 dB(A)56 dB(A)-4 dB(A)

Powered by Labrador CMS