Volvo og Daimler skal samarbeide om utvikling av brenselcelle-teknologi i et Joint Venture selskap der de eier 50/50. De skal konkurrerer som før på andre områder.
Volvo og Daimler skal samarbeide om utvikling av brenselcelle-teknologi i et Joint Venture selskap der de eier 50/50. De skal konkurrerer som før på andre områder.

Volvo har kjøpt 50 prosent av Daimler-selskap

Daimler Truck AG og Volvo Group melder at kjøpet på 6,3 milliarder svenske kroner i Joint Venture-selskapet ble gjennomført 1. mars.

Publisert

Volvo Group har kjøpt 50 prosent Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG for ca. 6,3 milliarder svenske kroner. Volvo og Daimler annonserte i våren 2020 at de skulle samarbeide om utvikling av karbonnøytral transport, gjennom et nytt selskap som skulle eies 50/50.

Daimler har opprettet selskapet og Volvo Group kjøpte seg inn i det 1. mars.

Ambisjonen er at selskapet skal være en ledende global brenselcelle-produsent, og bidra til å nå målet om klimanøytral transport innen 2050.

Daimler Truck og Volvo Group er enige om å skifte navn på samarbeids-selskapet fra «Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG» til «Cellcentric GmbH &Co. KG» nå etter at Volvo har kjøpt seg inn i det.

Daimler og Volvo har som mål å starte kundetester av brenselceller i lastebiler om ca. tre år og å starte med serieproduksjon siste halvdel av 20-tallet.

Selv om Volvo og Daimler samarbeider om utvikling av brenselceller, skal de fortsatt konkurrere mot hverandre på områder som kjøretøyteknologi og brenselcelle-integrasjon i lastebiler.