Volvo Group og Daimler Truck danner selskap

Har signert avtale om å etablere et nytt selskap.

Publisert

Volvo Group og Daimler Truck AG ønsker å fortsette utviklingen innen bærekraftig transport ved å danne et joint venture for storstilt produksjon av brenselceller.

Daimler Truck AG og Volvokonsernet deler Green Deal-visjonen om bærekraftig transport og et karbonnøytralt Europa innen 2050, og har undertegnet en foreløpig uforpliktende avtale om å etablere et nytt felles kontrollert selskap.

Volvo Group og Daimler Truck sal være 50/50-partnere i joint venture-selskapet, som skal operere som en uavhengig selvstyrt enhet, med Volvo og Daimler som konkurrenter i alle andre områder enn på brenselcelle-teknologi.

Målet med det nye selskapet, er at Volvo og Daimler skal kunne tilby tunge kjøretøy med brenselceller for langdistansekjøring i serieproduksjon i andre halvdel av tiåret. I tillegg skal teknologien også kunne brukes innen andre deler av de Volvos og Daimlers virksomheter.

Den signerte foreløpige avtalen er som nevnt uforpliktende. En endelig avtale forventes innen 3. kvartal og avsluttes før utgangen av 2020. Alle potensielle transaksjoner er underlagt undersøkelse og godkjenning av de ansvarlige konkurransemyndighetene.

Powered by Labrador CMS