Assisterende havnedirektør ved Dammen havn, Ivar Vannebo(t.v.) og salgssjef for Air1 AdBlue i Yara, Edgar Borge, bivåner at containere med Air1 flyttes fra bil til tog ved Drammen havn.

Yara droppet flere hundre vogntoglass fra Drammen havn i 2020

- Tidligere fraktet vi Air1 AdBlue utelukkende med tankbiler, men det er jo bare høl i huet å sende mange lastebiler med et miljøvennlig produkt i tett trafikk gjennom byene hvis man i stedet kan bruke tog, sier Edgar Borge hos Yara.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Drammen havn har tilrettelagt betydelig for jernbane som transportmiddel de seneste årene. Dette medførte at en av deres største kunder, Yara, droppet mer enn 1500 vogntog-turer i fjor.

- Vi arbeider hele tiden med å styrke Drammen havns rolle og posisjon som et miljøvennlig gods-knutepunkt, og de siste årene har vi sett en betydelig økning i containertrafikken på bane over havna. Med en nylig vedtatt reguleringsplan for Holmen, som innbefatter en dobling i arealet for jernbaneformål, ligger det meget godt til rette for flere industrikunder i vår region til å benytte miljøvennlig jernbanetransport, sier assisterende havnedirektør ved Drammen havn, Ivar Vannebo som nå forventer en snarlig avklaring fra Jernbanedirektoratet og Bane Nor vedrørende videre utbygging av sporkapasitet på Holmen.

Tog hver eneste dag

- Det er ikke så veldig lenge siden vi bare hadde to ukentlige togavganger fra Holmen med containere, mens vi nå har daglige container-tog, påpeker Vannebo som opplyser at det er CargoNet som kjører både container-togene og bil-togene på Drammen havn.

Yara er den Drammen havn-kunden som bruker togtransport aller mest i sin distribusjon. Konsernet har over 15.000 ansatte verden over og selger sine produkter til mer enn 160 land. Yara Norge driver hovedsakelig med gjødsel og en industriell produktportefølje.

Produsent av AdBlue

AdBlue-væsken blir først fraktet med skip fra Tyskland og Nederland til Drammen havn for så å fylles opp i en stor tank på havna som rommer 5,5 millioner liter. Deretter blir væsken tappet over i tank-containere som fraktes bort til container-terminalen for omlasting til tog. Veitransport står fortsatt for en betydelig del av AdBlue-transporten, noen som blir eksemplifisert av det bakerste vogntoget på bildet.

En stor andel av produktene går til miljøforbedringer for en rekke bransjer og prosesser, og Yara er blant annet verdensledende produsent av det miljøvennlige produktet AdBlue, hvor importen til Norge skjer via Drammen havn. Dette er, som kjent, et produkt som brukes sammen med en katalysator til å redusere NOx-utslipp i dieselmotorer, og Yaras merkevare har betegnelsen «Air1 AdBlue».

- Tidligere fraktet vi Air1 AdBlue utelukkende med tankbiler, men det er jo bare høl i huet å sende mange lastebiler med et miljøvennlig produkt i tett trafikk gjennom byene hvis man i stedet kan bruke tog. Og det jo er nettopp denne muligheten som gjør at vi benytter oss av Drammen havn, sier salgssjef for Air1 AdBlue i Yara, Edgar Borge.

AdBlue-væsken blir først fraktet med tankskip fra Tyskland og Nederland til Drammen for så å fylles opp i en stor tank på havna som rommer 5,5 millioner liter. Deretter blir væsken tappet over i ISO-tankcontainere som så fraktes et par hundre meter bort til containerterminalen på Holmen. Her laster Greencarrier produktet om bord på togene før godset fraktes videre med jernbane til Kristiansand, Stavanger, Bergen Trondheim, Mo i Rana og Narvik.

Økning i volum hvert år

AdBlue-tanker plassert på containertog ved Drammen havn, I fjor ble mer enn 1500 containere med AdBlue fraktet på denne måten.

- Det er viktig at det til enhver tid er AdBlue tilgjengelig over alt i Norge, da moderne miljøvennlige kjøretøyer faktisk ikke kan operere uten AdBlue. For å sikre miljøet, er nyere kjøretøyer nemlig konstruert slik at motoren ikke kan starte om det ikke er tilsatt AdBlue. Så kort oppsummert vil store deler av Norge gå i stå om ikke produktet kommer fram, sier Borge.

I starten kom det inn fire båter i året til anlegget i Drammen, men volumene har økt hvert eneste år siden oppstarten i 2012. Også i pandemi-året 2020 økte importen av AdBlue på Drammen havn.

Yara har nå mer enn 50 tank-containere i bruk for å distribuere AdBlue miljøvennlig på jernbane i Norge.

- Trenger forutsigbarhet

- Nå kommer det AdBlue-skip til Drammen havn hver eneste måned, og samtidig har vi økt andelen vi sender videre med jernbane betydelig. I fjor gikk hele 45 prosent av den importerte mengden direkte ut på bane. Så i 2020 sparte vi altså veitrafikken for over 1500 vogntog-turer. Det er en stor besparelse for miljøet og det reduserer også belastningen på veiene. Og målet vårt er å øke bruken av tog ved Drammen havn også i årene som kommer, sier Yara-salgssjefen som samtidig er veldig tydelig på at de trenger mer forutsigbarhet fra Bane Nors side.

- Bane Nor må komme opp med kompenserende tiltak når de hvert år stenger ned godstrafikken på bane i Drammen. Det planlagte vedlikeholdet, hvor Lieråstunnelen stenger hver sommer i sju uker, er ikke holdbart for godstrafikk på bane, og her hjelper det ikke å kun sette opp «buss for tog» for persontrafikken, sier Borge.

Ønsker avklaring om videre utbygging

Assisterende havnedirektør Ivar Vannebo påpeker samtidig at det nå også er helt avgjørende at det kommer en snarlig avklaring fra Jernbanedirektoratet og Bane Nor rundt videre utbygging av sporkapasitet på Holmen.

- Dette er ikke bare viktig for Drammen havn, men også for alle kundene våre som benytter jernbanen daglig i sin fremføring av gods. Innstillingen fra Bane Nor ble sendt til Jernbanedirektoratet i fjor sommer, og det er mange store utbyggingsprosjekter som nå er i gang med bakgrunn i den nylig godkjente reguleringsplanen. Vi opplever en stor økning i jernbanevolumene, og sammen har vi en unik mulighet til ytterligere å forsterke det intermodale knutepunktet på Drammen havn og dermed lykkes med å overføre store volumer fra sjø og vei til bane, understreker Vannebo.

Powered by Labrador CMS