Nå skal det ryddes opp i Svea- (bildet) og Lunckefjellgruveområdene. Bildet er fra 2014.

Regjeringen vil avvikle Svalbard-gruver

I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen å avvikle kullutvinning i Svea og Lunckefjell på Svalbard, og vil gi 141 millioner kroner til opprydding i gruvene i 2018.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

- Etter en samlet vurdering, har regjeringen kommet frem til at avvikling og opprydding av kulvirksomheten i Svea og Lunckefjell nå er den riktige løsningen, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Produksjonen i Svea og Lunckefjell ble midlertidig stanset i 2016. Driftsstoppen ble innført for en periode på inntil tre år. Bakgrunnen var at det ikke lenger var økonomisk grunnlag for videre drift. I 2016 var det ca. 45 ansatte i Svea og Lunckefjell.

Ingen ny aktivitet

- Markedsutsiktene for kull er fortsatt krevende. Det er ikke mulig å starte driften igjen uten å tilføre svært mye penger fra staten, med stor risiko for tap. Vi har også lagt vekt på at driftsstans videre ikke er aktuelt. Det er selskapet også tydelig på selv, sier næringsministeren.

I forslaget til statsbudsjett for 2018, foreslår regjeringen å tildele 141 millioner kroner til å starte opprydding i Svea og Lunckefjell. Hva oppryddingen totalt vil koste, kommer blant annet an på kravene miljømyndighetene vil stille.

Det legges ikke til rette for annen aktivitet i Svea når oppryddingen er gjennomført. Dette utelukker imidlertid ikke at enkelte gjenværende såkalte «kalde» bygninger kan stilles til disposisjon for reiseliv eller forsking slik det gjøres med forlatte bygninger andre steder på Svalbard.

Skal drive gruve 7

Det vil være stor aktivitet i Svea og Lunckefjell i oppryddingsperioden, noe som vil gi Longyearbyen-samfunnet ytterligere tid til omstilling, sier Mæland.

Regjeringen foreslår i tillegg å tildele 43 millioner kroner i 2018 til å dekke pensjonsforpliktelser i gruveselskapet i Store Norske-konsernet.

I fremlegget for Stortinget gjør regjeringen rede for rammene for Store Norskes virksomhet fremover. Hovedvirksomheten skal være drift av Gruve 7 i Longyearbyen. Virksomheten skal skje innenfor rammene av de overordnede målene i «Svalbard-politikken», opplyser regjeringen.

- Store Norske vil fortsatt spille en viktig rolle, blant annet gjennom driften av Gruve 7, og gjennom oppryddingen i Svea og Lunckefjell, sier Mæland i en pressemelding.

- Eiers privilegium

Adm. direktør i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK), Wenche Ravlo, opplyser til AT.no at selskapet gikk for videre drift i Lunckefjell og Svea:

- Styret la frem forslag til videre drift, men vi så ikke videre driftshvile som noe alternativ. Da ville det være bedre å avvikle. Men det er selvsagt ikke en ønsket løsning. Vi ville helst hatt videre drift, sier hun.

SNSK eies 100 prosent av Den norske stat.

- Det er eiers privilegium å velge drift eller avvikling, sier Ravlo.

Nå vil en Stortingbehandling og avstemming over forslaget avgjøre om det blir iverksatt.

Skuffet bransjeforeing

Store Norske har hatt en viktig betydning i bergindustrien i Norge som kompetansemiljø:

- Regjeringens forslag om nedleggelse kom som en kalddusj. Likevel er det ikke veldig overraskende, med tanke på klimautfordringen vi alle står overfor, sier generalsekretær Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri.

Bedriften har levert relativt kortreist kull til europeiske markeder. Faren er at dette erstattes av mer langreist kull.

- Kullpriser beveger seg opp og ned og det er noe verken NHD, Norsk Bergindustri eller Store Norske har kontroll på. Nå vet vi hva vi har å forholde oss til, sier generalsekretær Elisabeth Gammelsæter.

- Lov å være lei seg

For lokalsamfunnet på Svalbard er naturligvis nyheten en stor skuffelse. 

- Det er lov å være lei seg på bedriftens og de ansattes vegne i dag . Vi tar med oss erfaringen og lærdommen, så får vi se hva som blir løsningen for industri på Svalbard på lengre sikt, sier Elisabeth Gammelsæter. 

Powered by Labrador CMS