- Bring er like rettferdig som alle andre.
- Bring er like rettferdig som alle andre.

Bring slår kraftig tilbake

Ifølge Posten/Bring vil Schenkers krav og påvirkningskampanje svekke konkurransen om transporttjenester.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Den tyske statseide logistikkgiganten Schenker har fått med seg norske transportselskaper på en påvirkningskampanje overfor næringsministeren for å få tilgang til Posten Norges terminaler.

- Schenkers krav er like urimelig som om Coop skulle forlange å få benytte Norgesgruppens lagre, sier Elisabeth H. Gjølme, kommunikasjonsdirektør i Posten Norge.

Hun viser til at Posten Norge har som andre postselskaper i Europa, satset innen logistikk og distribusjon av pakker for å kompensere for fallende brevvolumer.

- Ekspansjonen har blant annet foregått ved oppkjøp av logistikkselskaper og er finansiert gjennom egne overskudd og salg av eiendeler. Denne strategien har det vært bred oppslutning om i Stortinget, sier Gjølme.

- Vi opererer i et marked som er preget av tøff konkurranse. Vi leter hele tiden etter måter å drive mer effektivt på for å sikre konkurransedyktige tjenester og priser. Effektiv drift av terminaler og transport er blitt en helt sentral del av Posten Norges virksomhet. Vi henter ut stordriftsfordeler der vi kan. Logistikk er en naturlig videreutvikling av postvirksomheten. Bilene fylles med både post, pakker og gods slik at vi sikrer kostnadseffektiv utkjøring til kunder over hele landet og reduserer utslipp, sier Gjølme.

Oppropet

I et opprop til næringsministeren krever Schenker at Postens infrastruktur blir skilt fra forretningsområdene Post og Logistikk på samme måte som jernbaneinfrastruktur er blitt skilt fra togdrift og transporttjenester.

- Sammenlikningen er urimelig, hevder Gjølme.

- Ingen ville drømme om å foreslå utbygging av alternative togskinner for å sikre konkurranse i jernbanesektoren. Mens det er avgjørende for konkurransen at Schenker og andre videreutvikler egne terminaler og logistikksystemer, slik Posten Norge har gjort for å styrke tjenestetilbudet til både bedrifter og befolkning.

Fri tilgang

Posten har de siste 20 årene bygget ned postkontorene og inngått avtaler om Post i Butikk. Post i Butikk-nettverket er ikke en infrastruktur betalt av fellesskapet. Vi betaler fortløpende driftskostnader til butikkene for det arbeidet de utfører på Postens vegne. Postens avtale om eksklusivitet på dette området ble avviklet i 2006. Hvem som helst kan benytte tilbudet ved å inngå en avtale med Posten Norge eller inngå egne avtaler direkte med butikkene.

 

Powered by Labrador CMS