Regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen og regiondirektør Arne Roald Larssen i Mesta signerte to drifts- og vedlikeholdskontrakter tirsdag 9. mai.
Regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen og regiondirektør Arne Roald Larssen i Mesta signerte to drifts- og vedlikeholdskontrakter tirsdag 9. mai.

Mesta signerte Nord-Norges største driftskontrakt

Mesta vant to drift og vedlikeholdskontrakter i Nord-Norge - en av de er Nord-Norges største i antall kilometer. Samlet sum er over 777 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen og Mesta signerte tirsdag 9. mai kontrakter for drift og vedlikehold i kontraktsområdene 1908 Indre Troms og 1804 Mo.

Kontrakten i Troms har en varighet på åtte år og trer i kraft 1. september. Mesta har hatt drifts- og vedlikeholdsansvar her i flere år allerede.

Størst i Nord-Norge

Troms-kontrakten omfatter drift og vedlikehold av i alt 808 kilometer riks- og fylkesvei i kommunene Dyrøy, Målselv og Sørreisa samt deler av Balsfjord, Bardu, Lenvik, Tromsø og Salangen. Målt i antallet kilometer vei er dette den største drifts- og vedlikeholdskontrakten i Nord-Norge.

Kontrakten har en verdi på nærmere 612 millioner kroner og Mesta leverte laveste pris i konkurranse med tre andre tilbydere.

Fylkesveidrift på Helgeland

Samtidig overtar Mesta ansvaret for drift- og vedlikehold av fylkesveinettet i deler av Helgeland, totalt ca. 480 kilometer, gjennom kontrakt 1804 Mo. Den omfatter kommunene Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy og Træna, samt deler av Rødøy.

Kontrakten har en verdi på ca. 166 millioner kroner og en varighet på fem år fra 1. september. Også her konkurrerte Mesta med tre andre tilbydere.

Disse leverte tilbud i Troms:

 TilbyderTilbudssum (ekskl. mva.)
1Mesta AS611 733 175,00
2Svevia Norge AS645 272 350,00
3Veidekke Industri AS732 869 526,00
4Presis Veidrift709 108 669,70

Disse leverte tilbud på Helgeland:

 TilbyderTilbudssum (ekskl. mva.)
1Svevia Norge AS217 279 100,00
2Mesta AS165 917 220,00
3Veidekke Industri222 421 906,00
4Veidrift AS260 215 856,00

Her finner du oversikten over alle drifts- og vedlikeholdsområder i Norge